polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6196

Readers on-line: 54

Total number of users since Jun 1, 2012: 4377006

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library UJD

Page1of236 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Socjoterapia w szkole: krótki poradnik psychologiczny [50853]
 2. Wpływ czynników warunkujących poziom bezpieczeństwa państwa [35158]
 3. Bezpieczeństwo narodowe państwa polskiego. Uwarunkowania i zagrożenia [29803]
 4. Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców [23746]
 5. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji [20241]
 6. Geopolityczne uwarunkowania kwestii bezpieczeństwa Polski [20052]
 7. Bezprzedmiotowość decyzji a bezprzedmiotowość postępowania aministracyjnego [19232]
 8. Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem [15845]
 9. Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny [13027]
 10. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli [11170]
 11. Samorząd terytorialny w II RP - w drodze ku własnemu państwu [9475]
 12. Profilaktyka niedostosowania społecznegodzieci i młodzieży w wieku szkolnym [9377]
 13. Bezdomność i jej problemy [9235]
 14. Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego [9057]
 15. Słownik analizy transakcyjnej [8351]
 16. Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów [8042]
 17. Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie [7551]
 18. Francja wobec Polski we wrześniu 1939 r. - prawdy i mity [7160]
 19. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej [6993]
 20. Podstawowe zagadnienia emisji i higieny głosu [6881]
 21. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego – zarys problematyki [6880]
 22. Analiza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży [6754]
 23. Teleradioterapia i brachyterapia [6619]
 24. Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach [6311]
 25. Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych [6258]