polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6939

Readers on-line: 11

Total number of users since Jun 1, 2012: 6125010

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library UJD

Page1of275 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Socjoterapia w szkole: krótki poradnik psychologiczny [57536]
 2. Wpływ czynników warunkujących poziom bezpieczeństwa państwa [41713]
 3. Bezpieczeństwo narodowe państwa polskiego. Uwarunkowania i zagrożenia [32243]
 4. Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców [27767]
 5. Geopolityczne uwarunkowania kwestii bezpieczeństwa Polski [25530]
 6. Bezprzedmiotowość decyzji a bezprzedmiotowość postępowania aministracyjnego [21984]
 7. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji [21577]
 8. Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem [17565]
 9. Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny [14778]
 10. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli [12993]
 11. Bezdomność i jej problemy [12152]
 12. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego – zarys problematyki [11500]
 13. Samorząd terytorialny w II RP - w drodze ku własnemu państwu [11045]
 14. Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie [10803]
 15. Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego [10763]
 16. Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów [10399]
 17. Podstawowe zagadnienia emisji i higieny głosu [10326]
 18. Profilaktyka niedostosowania społecznegodzieci i młodzieży w wieku szkolnym [9933]
 19. Stres i jego skutki [9293]
 20. Słownik analizy transakcyjnej [8874]
 21. Teleradioterapia i brachyterapia [8509]
 22. Francja wobec Polski we wrześniu 1939 r. - prawdy i mity [8494]
 23. Interwencja ZSRR w Afganistanie [8426]
 24. Neologizmy w twórczości Stanisława Lema [7702]
 25. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej [7663]