polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6051

Readers on-line: 37

Total number of users since Jun 1, 2012: 4018512

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library UJD

 1. Socjoterapia w szkole: krótki poradnik psychologiczny [50244]
 2. Wpływ czynników warunkujących poziom bezpieczeństwa państwa [34766]
 3. Bezpieczeństwo narodowe państwa polskiego. Uwarunkowania i zagrożenia [29422]
 4. Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców [23578]
 5. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji [20101]
 6. Geopolityczne uwarunkowania kwestii bezpieczeństwa Polski [19414]
 7. Bezprzedmiotowość decyzji a bezprzedmiotowość postępowania aministracyjnego [19104]
 8. Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem [15787]
 9. Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny [12935]
 10. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli [11068]
 11. Samorząd terytorialny w II RP - w drodze ku własnemu państwu [9402]
 12. Profilaktyka niedostosowania społecznegodzieci i młodzieży w wieku szkolnym [9330]
 13. Bezdomność i jej problemy [9161]
 14. Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego [8982]
 15. Słownik analizy transakcyjnej [8248]
 16. Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów [7934]
 17. Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie [7455]
 18. Francja wobec Polski we wrześniu 1939 r. - prawdy i mity [7113]
 19. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej [6972]
 20. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego – zarys problematyki [6801]
 21. Podstawowe zagadnienia emisji i higieny głosu [6772]
 22. Analiza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży [6729]
 23. Teleradioterapia i brachyterapia [6492]
 24. Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach [6253]
 25. Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych [6229]