polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6460

Readers on-line: 15

Total number of users since Jun 1, 2012: 5367040

Collection

Library

Frequently read publications : Chemia

Page1of6 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. AM1 and ZINDO study of benzonaphthyridines and their N-oxides [108]
 2. N-tlenki związków azaaromatycznych [64]
 3. Momenty dipolowe molekuł w nauczaniu chemii [55]
 4. Molowa interpretacja przemian chemicznych w kształceniu na poziomie podstawowym [50]
 5. Analiza widm 13C NMR pochodnych aminodiazafenantrenów [49]
 6. Czwartorzędowe sole diazafenantrenów [48]
 7. Wpływ ogrzewania na oddziaływania w układach skrobia-mocznik oraz skrobia-biuret [41]
 8. Chemiczne środki ochrony roślin - klasyfikacja, toksyczność i perspektywy zastosowań [38]
 9. Działalność naukowo-dydaktyczna Jędrzeja Śniadeckiego (1768-1838) w dziedzinie chemii [36]
 10. Supramolecular systems incorporating quaternary azaaromatics [29]
 11. Homooxacalixarenes and related compounds [27]
 12. Light output and energy dissipation mechanisms in crystallophosphors on the base of Ce3+-doped solid solutions of YAG-LUAG garnets [26]
 13. Solid solutions based on the M5X3 binary compounds in the M-{Si, Ge}-Sb ternary systems (M - Ti, Zr, Y; X - Si, Ge, Sb) [25]
 14. Wolnorodnikowy charakter produktów termolizowanej skrobi [25]
 15. New ternary phases from the Tb-Cu-Cd: XRD and DSC investigations [23]
 16. Magnetic interlayer coupling in the superlattices with rough interfaces [22]
 17. Azacalixarenes [20]
 18. X-ray examinations of acenaphthene, fluoranthene and pyrene crystals grown from solutions [19]
 19. Reaktywność aminopirydyn [18]
 20. Chemia, Vol. 2 - spis treści [18]
 21. Absorption and luminescence spectra of a modified epoxy resin [15]
 22. Space-charge-perturbed and space-charge-limited current transients in disordered solids [15]
 23. Treści chemiczne w programach blokowego nauczania przyrody w szkole podstawowej [13]
 24. Nowy model zasady dydaktycznej łączenia teorii z praktyką w kształceniu chemicznym [13]
 25. Struktura elektronowa bromopochodnych 1,5-, 1,6- i 4,6-diazafenantrenów w obliczeniach AM1/PPP [13]