polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6460

Readers on-line: 15

Total number of users since Jun 1, 2012: 5363933

Collection

Library

Frequently read publications : Edukacja Muzyczna

 1. Muzyka orkiestrowa dla dzieci [3843]
 2. Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie 1980-1989. Relacje między sztuką a polityką [2321]
 3. Pieśni dla dzieci w muzyce polskiej [1947]
 4. Marimba - historia instrumentu, technika gry, sylwetki wirtuozów [1590]
 5. Wybrane problemy interpretacyjne w VI Symfonii h-moll "Patetycznej" Piotra Czajkowskiego - uwagi dyrygenta [1289]
 6. Preludia na organy op. 38 Władysława Żeleńskiego, jako przejaw polskości w muzyce [1056]
 7. Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego i antropozofia Rudolfa Steinera [1047]
 8. Orkiestra dęta w tradycji muzycznej Śląska - historia, współczesność [775]
 9. Diagnoza poziomu zdolności muzycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Ukrainie na podstawie badań własnych [717]
 10. Baśń o Sinobrodym jako źródło inspiracji dla twórczości scenicznej Beli Bartoka [679]
 11. Kompozycje na akordeon solo w twórczości Edwarda Bogusławskiego [671]
 12. Oblicza polskiej sonaty XX wieku na skrzypce solo [670]
 13. Inspiracja religijna w dziełach fortepianowych i klawesynowych Mariana Sawy [624]
 14. Poetyka słowno-dźwiękowa pieśni solowych Grażyny Bacewicz [590]
 15. Działalność Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie w latach 1945-1985 [582]
 16. Zagadnienie interpretacji tekstu w nauczaniu przedmiotu "Emisja indywidualna głosu z metodyką nauczania" [451]
 17. Zarys historii muzykoterapii [419]
 18. Koncerty na marimbę i orkiestrę w muzyce XX wieku [416]
 19. Kwartety smyczkowe – testament Góreckiego zakorzeniony w tradycji [408]
 20. Znajomość cech muzycznych narodowych tańców polskich w grupie kandydatów na nauczycieli wychowania muzycznego [382]
 21. Środki współczesnego języka dźwiękowego w wybranych cyklach utworów dziecięcych na fortepian kompozytorów polskich XX wieku [379]
 22. Rola barwy w cyklu miniatur fortepianowych "Obrazki z wystawy" Modesta Musorgskiego [370]
 23. Antyformalistyczny rajok na recytatora, cztery basy, chór mieszany i fortepian Dymitra Szostakowicza jako swoisty dokument ponurych czasów [362]
 24. Otakar Ševčik – ojciec nowoczesnej pedagogiki skrzypcowej [351]
 25. "Sonata d-moll" op. 9 Karola Szymanowskiego. Geneza – technika kompozytorska – recepcja – opinie [337]