polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6460

Readers on-line: 15

Total number of users since Jun 1, 2012: 5367013

Collection

Library

Frequently read publications : Edukacja Techniczna i Informatyczna

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Straty wywoływane przez prądy wirowe w miękkich anizotropowych materiałach magnetycznych [843]
 2. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego [769]
 3. Metodologia określenia naprężeń własnych na przykładzie procesu kalibrowania prętów [700]
 4. Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa w koncepcji analizy wartości [407]
 5. Blended learning - nowa metoda nauczania [404]
 6. Nanomateriały – zalety i zagrożenia [318]
 7. Zabawy manipulacyjne podstawą rozwoju wyobraźni technicznej operacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym [316]
 8. LifeLong Learning – edukacja przez całe życie [256]
 9. Matryca Haddona jako metoda zarządzania w naukach o bezpieczeństwie [187]
 10. Zastosowanie symulacji numerycznych w zagadnieniach przepływu wiatru w obszarach zabudowanych [165]
 11. Modelowanie obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym z uwzględnieniem recyrkulacji spalin [157]
 12. Metody badania ergonomii interfejsów stron internetowych [143]
 13. Oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko człowieka [133]
 14. Model KIVA-3V jedno- i dwustopniowego systemu spalania w tłokowym silniku ZI [125]
 15. Systemy monitoringu w inteligentnym budynku [103]
 16. Konfiguracja sprzętowa systemu zabezpieczeń przed ingerencją osób niepowołanych [85]
 17. Metody pozycjonowania stron internetowych i weryfikacja ich skuteczności [85]
 18. Wirtualizacja serwerów i stacji roboczych na przykładzie wybranego oprogramowania-wirtualne środowisko laboratoryjne dla studentów [77]
 19. Rozwiązywanie problemów poznawczych i decyzyjnych w procesie kształcenia technicznego [74]
 20. Schemat zabezpieczenia wymiany informacji pomiędzy trzema użytkownikami kryptograficznym systemem RSA [41]
 21. Testy wydajności klastra obliczeniowego MOSIX [40]
 22. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej [38]
 23. Internet jako narzędzie poszukiwania i doboru personelu [33]
 24. Influence of information and communication technology security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region [28]
 25. Układ bezpieczeństwa współczesnego samochodu [27]