polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6732

Readers on-line: 3

Total number of users since Jun 1, 2012: 5546236

Collection

Library

Frequently read publications : Rozprawy doktorskie

 1. Wpływ wybranych związków metali na elektryczne właściwości błon lipidowych [3291]
 2. Analiza nanostruktury polimerowych soczewek kontaktowych z wykorzystaniem spektroskopii czasów życia pozytonów PALS [3093]
 3. Alternatywne światy Marcina Wolskiego wobec tradycji powieści historycznej [2715]
 4. Ogólnopolska reprezentacja powiatowych związków komunalnych w II Rzeczypospolitej: od Związku Sejmików [2123]
 5. Obraz wojny obronnej 1939 r. w świetle ówczesnej prasy polskiej [1955]
 6. Wybrane badania w dziedzinie kwasów aminoalkilofosfonowych [1796]
 7. Geopoetyka samotności. Twórczość Johna Maxwella Coetzeego w świetle interpretacji geokrytycznej [1599]
 8. Biodegradowalne poliestry jako materiały opakowaniowe dla przemysłu kosmetycznego [1175]
 9. Charakterystyka spektroskopowa i struktura elektronowa sześciokoordynacyjnych kompleksów Fe-porfiryn zawierających ligandy imidazolu, histydyny i β-pikoliny [785]
 10. Synteza i badania spektroskopowe wybranych związków kompleksowych lantanowców(III) do luminescencyjnego oznaczania tlenu i temperatury [354]
 11. Obrzeża genologii. Gatunki literackie obecne w tekstach polskich wykonawców hip-hopowych [271]
 12. Właściwości i model teoretyczny optycznie stymulowanej luminescencji chlorku sodu dla dozymetrii promieniowania jonizującego [116]
 13. Studium stanu nadprzewodzącego w jedno- i wielopasmowych układach fizycznych o parowaniu elektronowo-fononowym [87]
 14. Nadprzewodnictwo o wysokich wartościah temperatury krytycznej w ramach formalizmu Eliashberga [28]
 15. Nastroje społeczne i postawy Ślązaków na Górnym Śląsku w kontekście polityki zagranicznej państwa polskiego w latach 1945−1950 [27]
 16. W stronę literacko-filozoficznej koinè. Studium o pismach Karola Libelta [6]
 17. Obraz Wielkiej Brytanii w polskim i angielskim podróżopisarstwie w latach 1790-1839 [6]
 18. Obieg literatury elektronicznej w perspektywie elitarności [4]
 19. Otrzymywanie biodegradowalnych polimerów i mieszanin polimerowych oraz ocena ich przydatności dla zastosowań w systemach kontrolowanego uwalniania w agrochemii [4]
 20. Analiza stanu nadprzewodz¡cego poza standardowymschematem Eliashberga [2]