polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 7393

Readers on-line: 23

Total number of users since Jun 1, 2012: 7567246

Collection

Library

Frequently read publications : Rozprawy doktorskie

 1. Wpływ wybranych związków metali na elektryczne właściwości błon lipidowych [4205]
 2. Analiza nanostruktury polimerowych soczewek kontaktowych z wykorzystaniem spektroskopii czasów życia pozytonów PALS [3750]
 3. Alternatywne światy Marcina Wolskiego wobec tradycji powieści historycznej [3393]
 4. Obraz wojny obronnej 1939 r. w świetle ówczesnej prasy polskiej [2773]
 5. Ogólnopolska reprezentacja powiatowych związków komunalnych w II Rzeczypospolitej. Od Związku Sejmików Powiatowych Rzeczypospolitej Polskiej do Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej [2339]
 6. Geopoetyka samotności. Twórczość Johna Maxwella Coetzeego w świetle interpretacji geokrytycznej [2332]
 7. Wybrane badania w dziedzinie kwasów aminoalkilofosfonowych [2296]
 8. Biodegradowalne poliestry jako materiały opakowaniowe dla przemysłu kosmetycznego [1564]
 9. Charakterystyka spektroskopowa i struktura elektronowa sześciokoordynacyjnych kompleksów Fe-porfiryn zawierających ligandy imidazolu, histydyny i β-pikoliny [987]
 10. Synteza i badania spektroskopowe wybranych związków kompleksowych lantanowców(III) do luminescencyjnego oznaczania tlenu i temperatury [700]
 11. Obrzeża genologii. Gatunki literackie obecne w tekstach polskich wykonawców hip-hopowych [623]
 12. Twórczość Danuty Mostwin i przemiany tożsamości polskiego emigranta w USA [538]
 13. Nastroje społeczne i postawy Ślązaków na Górnym Śląsku w kontekście polityki zagranicznej państwa polskiego w latach 1945−1950 [431]
 14. Właściwości i model teoretyczny optycznie stymulowanej luminescencji chlorku sodu dla dozymetrii promieniowania jonizującego [262]
 15. W stronę literacko-filozoficznej koinè. Studium o pismach Karola Libelta [226]
 16. Nowy Człowiek w utopii „Nowych Dróg” i jego literackie konteksty [211]
 17. Kategoria obłędu we współczesnej powieści polskiej. Konteksty literatury antycznej [208]
 18. Organizacja i ustrój diecezji częstochowskiej w latach 1964-1984 [208]
 19. Obieg literatury elektronicznej w perspektywie elitarności [137]
 20. Studium stanu nadprzewodzącego w jedno- i wielopasmowych układach fizycznych o parowaniu elektronowo-fononowym [134]
 21. Theoretical study of I-III-VI2 group chalcopyrite crystals for photovoltaic application [108]
 22. Nadprzewodnictwo o wysokich wartościach temperatury krytycznej w ramach formalizmu Eliashberga [97]
 23. The influence of environment on the electronic and optical properties of thin-film composite materials [16]
 24. Syntezy, struktury, widma oscylacyjne i obliczenia metodami DFT nowych kompleksów metali z N, O-donorowymi ligandami na bazie indolu i 7-azaindolu [15]
 25. Otrzymywanie biodegradowalnych polimerów i mieszanin polimerowych oraz ocena ich przydatności dla zastosowań w systemach kontrolowanego uwalniania w agrochemii [15]