polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 7159

Readers on-line: 115

Total number of users since Jun 1, 2012: 6767144

Collection

Library

Frequently read publications : Filologia Polska: Historia i Teoria Literatury

Page1of9 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Dziesięciolecie działalności polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie [1933]
 2. O międzywojennej prozie kobiet [1774]
 3. Czasopismo literackie "Drugi Tor" (1936) [1433]
 4. Szkolna recepcja twórczości Bolesława Prusa w latach (1918-1997). Rekonesans badawczy [1321]
 5. Jak jest zbudowany "Snobizm i postęp" Stefana Żeromskiego [1297]
 6. Związki poezji Młodej Polski z malarstwem [1227]
 7. Polska i Polacy w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza [1225]
 8. Science fiction jako odmiana literatury imaginacyjnej [1224]
 9. Wybrane dwudziestowieczne powieści dla dziewcząt - próba charakterystyki historyczno-literackiej i ich recepcji społecznej (współcześnie) [1215]
 10. Wybrane powieści Kornela Makuszyńskiego dla młodzieży i ich czytelnictwo wśród młodzieży - próba monograficzna [1211]
 11. Dzieje wydawnicze utworów Marii Konopnickiej w okresie zaborów (1875-1914) [1201]
 12. Słowo i gest w "Księdzu Marku" Juliusza Słowackiego [1150]
 13. Literatura piękna w kulturze czytelniczej uczniów szkół podstawowych (w świetle badań) [1082]
 14. Motywy autobiograficzne w wybranych powieściach Tadeusza Konwickiego [1001]
 15. Obraz kobiety-Polki w późnoromantycznej poezji powstania styczniowego [843]
 16. Magiczny realizm Prawieku [817]
 17. Między Sarmatyzmem i Oświeceniem. Czartoryscy w latach 1693-1764 [788]
 18. Nad listami Stanisławy Przybyszewskiej [683]
 19. II Liceum Ogólnokształcące im. Rmualda Traugutta w Częstochowie - szkoła tradycji i patriotyzmu [664]
 20. Wkład Karola Mecherzyńskiego w rozwój polonistyki szkolnej [605]
 21. Rekonstrukcje historyczne jako "edutainment". Przypadek powstania styczniowego [587]
 22. Aspekt recepcji Henryka Sienkiewicza na niemieckim obszarze językowym [578]
 23. Legenda Traugutta i jubileusze. Wybrane przykłady [558]
 24. Generał Wincenty Krasiński stara się o rękę Elizy Branickiej dla swego syna Zygmunta [519]
 25. Samotność w historii. O języku pisarstwa Władysława Terleckiego [496]