polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6746

Readers on-line: 5

Total number of users since Jun 1, 2012: 5621333

Collection

Library

Frequently read publications : Zeszyty Historyczne

Page1of14 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Francja wobec Polski we wrześniu 1939 r. - prawdy i mity [8025]
 2. System bezpieczeństwa II RP 1919-1939 [6232]
 3. Doktryny administracji USA w systemie bezpieczeństwa państwa okresu "zimnej wojny": wybrane zagadnienia [5720]
 4. Emigracja polska po powstaniach w XIX wieku [4627]
 5. Zamiary Hitlera wobec Polski: styczeń - marzec 1939 r. [3642]
 6. Czego bali się ludzie w średniowieczu? [3153]
 7. Uzbrojenie i umundurowanie kawalerii narodowej wojska koronnego w latach 1775-1794 [2473]
 8. Kurierzy cywilni ("kociaki") na spadochronach. Zarys problematyki [2326]
 9. Misje wojskowe na Zachodzie z ramienia komunistycznych władz z Polski i ich zadania 1945-1948 [2119]
 10. Pod znakiem trupiej główki. Barwa "baterii śmierci" 1. pułku artylerii motorowej w latach II wojny światowej [2023]
 11. Gen. Tadeusz Góra - z RAF-u do komunistycznej bezpieki [1925]
 12. Kształtowanie się polsko-czechosłowackiej granicy państwowej w 1945 r. [1901]
 13. Struktura narodowo-wyznaniowa Kresów Wschodnich w Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys problematyki [1878]
 14. Stosunek Wielkiej Brytanii do Polski - od konferencji pokojowej w Paryżu do uznania wschodnich granic RP 1919-1923 [1806]
 15. Obrona Jasnej Góry przed Szwedami w świetle historiografii polskiej XX wieku [1791]
 16. Ewakuacja i internowanie 10. pułku strzelców konnych na Węgrzech w 1939 r. [1600]
 17. Wysiedlenie Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej w polityce międzynarodowej (1939-1945). Wybrane problemy [1572]
 18. Kilka słów o odznakach "komercyjnych" [1490]
 19. Województwo stanisławowskie w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz w czasie kampanii polskiej 1939 r. [1379]
 20. Ignacy Matuszewski (1891-1946) : w trosce o polską rację stanu [1346]
 21. Günther Grundmann, konserwator zabytków prowincji dolnośląskiej i jego rola w ukrywaniu dzieł sztuki w latach 1942-1945 [1341]
 22. Testament w średniowiecznym prawie polskim [1334]
 23. Bezpieczeństwo w dobie rządów Rady Nieustającej - sprawy wojska i policji [1307]
 24. Kazimierz Karol Kostecki ps. "Kostek", oficer WP - ZWZ - AK - WiN (1917-1998). Założenia do biografii [1275]
 25. Wywiad polski w Ameryce Północnej i Południowej w czasie II wojny światowej [1265]