polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 7159

Readers on-line: 109

Total number of users since Jun 1, 2012: 6766982

Collection

Library

Frequently read publications : Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Page1of9 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Transport i magazynowanie gazów technicznych [4078]
 2. Projekt i analiza wytrzymałościowa modelu mostu [2439]
 3. Zagrożenia cywilizacyjne – przegląd szkodliwych pierwiastków stosowanych w kosmetyce [1101]
 4. Wpływy nowoczesnych technologii informatycznych na zdrowie i jakość życia człowieka [679]
 5. Bezpieczne składniki kosmetyków – lipidy i ich pochodne [665]
 6. Badanie palności mebli tapicerowanych [350]
 7. Komunikowanie się osób w sytuacjach kryzysowych [349]
 8. Rola zielonej chemii w działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego [284]
 9. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznych [267]
 10. Methods of formation project teams in the system of civil protection [236]
 11. Analiza zagrożeń życia i zdrowia studentów na przykładzie syntez z oksiranami prowadzonych na wydziale chemicznym uczelni X [232]
 12. Czynniki psychospołeczne a ocena ryzyka zawodowego w pracy strażaka [215]
 13. Wykorzystanie cyklu Kolba jako metody szkolenia ratowników [214]
 14. Badania fitotoksyczności fosfoniowych cieczy jonowych [210]
 15. Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie [206]
 16. Ochrona przeciwpowodziowa z wykorzystaniem wyspecjalizowanego zestawu przeciwpowodziowego – szkolenie ratowników [201]
 17. Wpływ nowoczesnych technik napromienienia na bezpieczeństwo radiologiczne w radioterapii [199]
 18. Zastosowanie ciekłych membran do selektywnego usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków przemysłowych [197]
 19. Comparative analysis of evacuation modelling using different numerical models [196]
 20. Wpływ produktów pożaru na zdrowie i życie człowieka [195]
 21. Innowacyjne rozwiązania i metody udoskonalania systemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie [193]
 22. Wykorzystanie metody przyrostowej w prototypowaniu [192]
 23. Nowoczesne techniki symulacyjne zagrożeń w inżynierii bezpieczeństwa [185]
 24. Modelowanie zagrożeń przemysłowych na przykładzie substancji chemicznej – amoniaku [183]
 25. Wpływ toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów wyposażenia wnętrz na warunki bezpiecznej ewakuacji [182]