polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6378

Readers on-line: 135

Total number of users since Jun 1, 2012: 5176923

Collection

Library

Frequently read publications : Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Page1of9 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Transport i magazynowanie gazów technicznych [3761]
 2. Projekt i analiza wytrzymałościowa modelu mostu [2115]
 3. Zagrożenia cywilizacyjne – przegląd szkodliwych pierwiastków stosowanych w kosmetyce [775]
 4. Wpływy nowoczesnych technologii informatycznych na zdrowie i jakość życia człowieka [558]
 5. Komunikowanie się osób w sytuacjach kryzysowych [327]
 6. Badanie palności mebli tapicerowanych [241]
 7. Bezpieczne składniki kosmetyków – lipidy i ich pochodne [222]
 8. Koncepcja osiedlowego placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat spełniającego normy bezpieczeństwa [162]
 9. Rola zielonej chemii w działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego [154]
 10. Methods of formation project teams in the system of civil protection [150]
 11. Analiza zagrożeń życia i zdrowia studentów na przykładzie syntez z oksiranami prowadzonych na wydziale chemicznym uczelni X [148]
 12. Organy nadzoru i kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce [136]
 13. Badania fitotoksyczności fosfoniowych cieczy jonowych [129]
 14. Samogasnące pianki poliuretanowe z pierścieniami cyjamelurowymi [129]
 15. Wykorzystanie cyklu Kolba jako metody szkolenia ratowników [122]
 16. Comparative analysis of evacuation modelling using different numerical models [117]
 17. Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie [114]
 18. The Challenges of the Hong Kong Fire Services Department [111]
 19. Ochrona przeciwpowodziowa z wykorzystaniem wyspecjalizowanego zestawu przeciwpowodziowego – szkolenie ratowników [105]
 20. Innowacyjne rozwiązania i metody udoskonalania systemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie [105]
 21. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznych [101]
 22. Wpływ nowoczesnych technik napromienienia na bezpieczeństwo radiologiczne w radioterapii [100]
 23. Zastosowanie ciekłych membran do selektywnego usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków przemysłowych [100]
 24. Nowoczesne techniki symulacyjne zagrożeń w inżynierii bezpieczeństwa [97]
 25. Wpływ toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów wyposażenia wnętrz na warunki bezpiecznej ewakuacji [95]