polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 7322

Readers on-line: 122

Total number of users since Jun 1, 2012: 7462902

Collection

Library

Frequently read publications : Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

 1. Transport i magazynowanie gazów technicznych [4122]
 2. Projekt i analiza wytrzymałościowa modelu mostu [2504]
 3. Zagrożenia cywilizacyjne – przegląd szkodliwych pierwiastków stosowanych w kosmetyce [1150]
 4. Bezpieczne składniki kosmetyków – lipidy i ich pochodne [714]
 5. Wpływy nowoczesnych technologii informatycznych na zdrowie i jakość życia człowieka [684]
 6. Badanie palności mebli tapicerowanych [355]
 7. Komunikowanie się osób w sytuacjach kryzysowych [351]
 8. Rola zielonej chemii w działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego [288]
 9. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznych [272]
 10. Wykorzystanie metody przyrostowej w prototypowaniu [267]
 11. Methods of formation project teams in the system of civil protection [236]
 12. Analiza zagrożeń życia i zdrowia studentów na przykładzie syntez z oksiranami prowadzonych na wydziale chemicznym uczelni X [233]
 13. Wykorzystanie cyklu Kolba jako metody szkolenia ratowników [220]
 14. Czynniki psychospołeczne a ocena ryzyka zawodowego w pracy strażaka [216]
 15. Cyberprzestrzeń współczesnym miejscem przestępstwa [212]
 16. Badania fitotoksyczności fosfoniowych cieczy jonowych [210]
 17. Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie [208]
 18. Innowacyjne rozwiązania i metody udoskonalania systemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie [208]
 19. Wpływ nowoczesnych technik napromienienia na bezpieczeństwo radiologiczne w radioterapii [203]
 20. Ochrona przeciwpowodziowa z wykorzystaniem wyspecjalizowanego zestawu przeciwpowodziowego – szkolenie ratowników [202]
 21. Zastosowanie ciekłych membran do selektywnego usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków przemysłowych [198]
 22. Wpływ produktów pożaru na zdrowie i życie człowieka [197]
 23. Comparative analysis of evacuation modelling using different numerical models [196]
 24. Analiza zagrożeń w przemyśle metalurgicznym na przykładzie wybranych stanowisk pracy huty stali [187]
 25. Nowoczesne techniki symulacyjne zagrożeń w inżynierii bezpieczeństwa [186]