polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6867

Readers on-line: 24

Total number of users since Jun 1, 2012: 6021653

Collection

Library

Frequently read publications : Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

 1. Transport i magazynowanie gazów technicznych [3934]
 2. Projekt i analiza wytrzymałościowa modelu mostu [2289]
 3. Zagrożenia cywilizacyjne – przegląd szkodliwych pierwiastków stosowanych w kosmetyce [1045]
 4. Wpływy nowoczesnych technologii informatycznych na zdrowie i jakość życia człowieka [664]
 5. Bezpieczne składniki kosmetyków – lipidy i ich pochodne [543]
 6. Komunikowanie się osób w sytuacjach kryzysowych [344]
 7. Badanie palności mebli tapicerowanych [337]
 8. Rola zielonej chemii w działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego [276]
 9. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznych [240]
 10. Methods of formation project teams in the system of civil protection [231]
 11. Analiza zagrożeń życia i zdrowia studentów na przykładzie syntez z oksiranami prowadzonych na wydziale chemicznym uczelni X [228]
 12. Wykorzystanie cyklu Kolba jako metody szkolenia ratowników [210]
 13. Badania fitotoksyczności fosfoniowych cieczy jonowych [208]
 14. Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie [198]
 15. Comparative analysis of evacuation modelling using different numerical models [196]
 16. Wpływ nowoczesnych technik napromienienia na bezpieczeństwo radiologiczne w radioterapii [195]
 17. Wpływ produktów pożaru na zdrowie i życie człowieka [194]
 18. Zastosowanie ciekłych membran do selektywnego usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków przemysłowych [192]
 19. Ochrona przeciwpowodziowa z wykorzystaniem wyspecjalizowanego zestawu przeciwpowodziowego – szkolenie ratowników [187]
 20. Nowoczesne techniki symulacyjne zagrożeń w inżynierii bezpieczeństwa [181]
 21. Wpływ toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów wyposażenia wnętrz na warunki bezpiecznej ewakuacji [176]
 22. Modelowanie zagrożeń przemysłowych na przykładzie substancji chemicznej – amoniaku [172]
 23. Koncepcja osiedlowego placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat spełniającego normy bezpieczeństwa [172]
 24. Płyty azbestowo-cementowe - badania mikrostrukturalne włókien azbestu [169]
 25. Dairy wastewater treatment in anaerobic dissimilation reduction of sulfates [169]