polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6580

Readers on-line: 33

Total number of users since Jun 1, 2012: 5402097

Collection

Library

Frequently read publications : Seria Matematyczno-Przyrodnicza

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Program szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej dotyczący zastosowania tworzyw sztucznych do opakowań [48]
 2. Rozpuszczalności antracenu, fenantrenu i karbazolu w dwumetylosulfotlenku [46]
 3. Toksyczność wodnych ekstraktów z gumy [40]
 4. Seria Matematyczno-Przyrodnicza, Nr 1 - spis treści [20]
 5. Zastosowanie jonoselektywnej elektrody chlorkowej typ OP-Cl-7111D firmy Radelkis do bezpośredniego potencjometrycznego oznaczania chlorków w wodzie wodociągowej [17]
 6. Miary współwystępowania [13]
 7. Funktor K2 dla wybranych pierścieni. Część I [12]
 8. O pewnej podklasie funkcji wypukłych w kole jednostkowym [10]
 9. Pomiar i interpretacja ciepła hydratacji siarczanów wapniowych [10]
 10. W sprawie ogólnej systematyki miar współuporządkowania [9]
 11. Próby zastosowania membran z alkoholu poliwinylowego (PAW) w konstrukcji jonoselektywnych elektrod wapniowych [8]
 12. Równowaga ciecz-ciało stałe w układzie dwuskładnikowym p-dwuchlorobenzen - p-dwubromobenzen [8]
 13. Właściwości termoelektryczne ftalocyjanin [8]
 14. O pewnej klasie funkcji meromorficznych w kole jednostkowym [8]
 15. Kierunki postępu dydaktycznego w nauczaniu matematyki we współczesnej szkole [7]
 16. Występowanie i biologia ropuchy paskówki (Bufo calamita Laur.) na obszarze Wyżyn Środkowych Polski [7]
 17. Przewodnictwo elektryczne polikrystalicznych warstw p-fenyli [7]
 18. O regularnych n-półgrupach [7]
 19. Kolorymetryczne i spektrofotometryczne badania rozpuszczalności niektórych ftalocyjanin [7]
 20. Jonoselektywna elektroda chromowa [6]
 21. Struktura pułapkowa polikrystalicznych warstw p-fenyli [6]
 22. Zastosowanie nadsiarczanu amonowego do unieszkodliwienia rodanków zawartych w ściekach koksowniczych [6]
 23. Seria Matematyczno-Przyrodnicza, Nr 3 - spis treści [6]
 24. Funktor K2 dla wybranych pierścieni. Część II [6]
 25. Otrzymywanie antracenu syntetycznego o wysokiej czystości. Część I. Synteza [5]