polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6843

Readers on-line: 12

Total number of users since Jun 1, 2012: 5951711

Collection

Library

Frequently read publications : Seria Matematyczno-Przyrodnicza

 1. Rozpuszczalności antracenu, fenantrenu i karbazolu w dwumetylosulfotlenku [67]
 2. Program szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej dotyczący zastosowania tworzyw sztucznych do opakowań [53]
 3. Toksyczność wodnych ekstraktów z gumy [41]
 4. Seria Matematyczno-Przyrodnicza, Nr 1 - spis treści [27]
 5. Zastosowanie jonoselektywnej elektrody chlorkowej typ OP-Cl-7111D firmy Radelkis do bezpośredniego potencjometrycznego oznaczania chlorków w wodzie wodociągowej [19]
 6. Miary współwystępowania [17]
 7. Funktor K2 dla wybranych pierścieni. Część I [15]
 8. Kierunki postępu dydaktycznego w nauczaniu matematyki we współczesnej szkole [13]
 9. Pomiar i interpretacja ciepła hydratacji siarczanów wapniowych [13]
 10. Struktura pułapkowa polikrystalicznych warstw p-fenyli [12]
 11. Właściwości termoelektryczne ftalocyjanin [12]
 12. O pewnej klasie funkcji meromorficznych w kole jednostkowym [12]
 13. W sprawie ogólnej systematyki miar współuporządkowania [10]
 14. O pewnej podklasie funkcji wypukłych w kole jednostkowym [10]
 15. Funktor K2 dla wybranych pierścieni. Część II [10]
 16. Równowaga ciecz-ciało stałe w układzie dwuskładnikowym p-dwuchlorobenzen - p-dwubromobenzen [10]
 17. O aksjomatyzacji Gentzena reduktów logik wielowartościowych [9]
 18. Seria Matematyczno-Przyrodnicza, Nr 4 - spis treści [9]
 19. Jonoselektywna elektroda chromowa [8]
 20. Występowanie i biologia ropuchy paskówki (Bufo calamita Laur.) na obszarze Wyżyn Środkowych Polski [8]
 21. Zastosowanie nadsiarczanu amonowego do unieszkodliwienia rodanków zawartych w ściekach koksowniczych [8]
 22. Seria Matematyczno-Przyrodnicza, Nr 3 - spis treści [8]
 23. Próby zastosowania membran z alkoholu poliwinylowego (PAW) w konstrukcji jonoselektywnych elektrod wapniowych [8]
 24. O układzie dynamicznym na płaszczyźnie Mandelstama generowanym przez funkcję Kibble'a [8]
 25. O regularnych n-półgrupach [8]