polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6460

Readers on-line: 19

Total number of users since Jun 1, 2012: 5367022

Collection

Library

Frequently read publications : Res Politicae

 1. Wpływ czynników warunkujących poziom bezpieczeństwa państwa [38570]
 2. Bezpieczeństwo narodowe państwa polskiego. Uwarunkowania i zagrożenia [31671]
 3. Geopolityczne uwarunkowania kwestii bezpieczeństwa Polski [23170]
 4. Samorząd terytorialny w II RP - w drodze ku własnemu państwu [10076]
 5. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej [7254]
 6. Interwencja ZSRR w Afganistanie [6592]
 7. Aborcja, eutanazja i samobójstwo, in vitro, kara śmierci. Wybrane problemy [6590]
 8. O społecznym zagrożeniu bezpieczeństwa III RP [6116]
 9. Od samorządu do polityki? Studium przypadku prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza [6036]
 10. Filozofia polityczna Sokratesa [5746]
 11. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w XXI w. Wyzwania, perspektywy, zagrożenia [4723]
 12. Zasady tworzenia okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w III RP [4455]
 13. Karol Marks i jego wizja społeczeństwa - "pedagogika strachu" [3114]
 14. Rola i polityczna działalność Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w strukturach Układu Warszawskiego [3080]
 15. Polskie wojska specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa w okresie powojennym [3048]
 16. Kształtowanie się i ewolucja systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku [2788]
 17. Przywódcy i liderzy samorządowi (lokalni) [2503]
 18. O niektórych aspektach walki z terroryzmem [2384]
 19. Przysposobienie wojskowe w edukacji szkolnej II Rzeczypospolitej [2139]
 20. Konflikt w Bośni i Hercegowinie jako egzemplifikacja huntingtonowskiej wizji zderzenia cywilizacji [2124]
 21. Tożsamość polityczna partii/ugrupowania politycznego w lokalnej przestrzeni politycznej [1609]
 22. Emigracja Polaków do Kanady w świetle literatury przedmiotu. Propozycje nowych projektów badawczych [1527]
 23. Geopolityka w wydaniu Napoleona. Tylża 1807 - wizja nowego ładu europejskiego [1451]
 24. Bezpieczeństwo energetyczne Polski u progu XXI wieku [1436]
 25. Karykatura socrealistyczna o wojnie w Korei - na przykładzie wybranych rysunków satyrycznych opublikowanych na łamach "Trybuny Ludu" w latach 1950 - 1953 [1425]