polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6426

Readers on-line: 6

Total number of users since Jun 1, 2012: 5323460

Collection

Library

Frequently read publications : Pedagogika

Page1of34 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli [12089]
 2. Profilaktyka niedostosowania społecznegodzieci i młodzieży w wieku szkolnym [9711]
 3. Analiza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży [6904]
 4. Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych [6353]
 5. Społeczne uwarunkowania przestępczości kobiet [6076]
 6. [rec.] Bogusław Śliwerski, "Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości", Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 384 [5114]
 7. Terapia osób uzależnionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych [5032]
 8. Współpraca szkoły z rodziną dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych – wybrane problemy [4943]
 9. Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej [4764]
 10. Internet – przyjaciel czy wróg współczesnej młodzieży? [4646]
 11. Rodzina z problemem alkoholowym [4255]
 12. Model polskiej szkoły integracyjnej – wybrane zagadnienia [4205]
 13. Dylematy współczesnego wychowania młodego człowieka [3974]
 14. Nastoletnie macierzyństwo – rozważania o sytuacji psychospołecznej młodocianych matek [3766]
 15. O kolorach, kształtach, dźwiękach i innych tworzywach arteterapii [3762]
 16. Koncepcja dynamizmów rozwojowych Stefana Kunowskiego w optyce edukacyjnej analizy transakcyjnej [3743]
 17. Pierwszy dzień nauczyciela w szkole [3721]
 18. Pomoc postpenitencjarna jako forma pracy socjalnej [3557]
 19. Szanse oraz zagrożenia edukacyjne zglobalizowanego świata [3437]
 20. Skłonność do podejmowania ryzyka jako cecha wspierająca rozwój kompetencji kluczowych [2871]
 21. Nauczyciel – rodzic – uczeń we współczesnej edukacji [2589]
 22. [rec.] Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos, "Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 304 [2422]
 23. Wychowanie dziewcząt w XVI i XVII w. [2327]
 24. Pedagogika miejsca - kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka [2261]
 25. Poczucie jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europejskiej [2036]