polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6746

Readers on-line: 150

Total number of users since Jun 1, 2012: 5606131

Collection

Library

Frequently read publications : Pedagogika

Page1of35 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli [12606]
 2. Profilaktyka niedostosowania społecznegodzieci i młodzieży w wieku szkolnym [9832]
 3. Analiza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży [7070]
 4. Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych [6425]
 5. Społeczne uwarunkowania przestępczości kobiet [6271]
 6. [rec.] Bogusław Śliwerski, "Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości", Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 384 [5721]
 7. Współpraca szkoły z rodziną dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych – wybrane problemy [5295]
 8. Terapia osób uzależnionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych [5082]
 9. Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej [4914]
 10. Internet – przyjaciel czy wróg współczesnej młodzieży? [4775]
 11. Rodzina z problemem alkoholowym [4660]
 12. Model polskiej szkoły integracyjnej – wybrane zagadnienia [4362]
 13. Dylematy współczesnego wychowania młodego człowieka [4091]
 14. Koncepcja dynamizmów rozwojowych Stefana Kunowskiego w optyce edukacyjnej analizy transakcyjnej [4090]
 15. Szanse oraz zagrożenia edukacyjne zglobalizowanego świata [4080]
 16. O kolorach, kształtach, dźwiękach i innych tworzywach arteterapii [3995]
 17. Pierwszy dzień nauczyciela w szkole [3897]
 18. Nastoletnie macierzyństwo – rozważania o sytuacji psychospołecznej młodocianych matek [3836]
 19. Pomoc postpenitencjarna jako forma pracy socjalnej [3587]
 20. Skłonność do podejmowania ryzyka jako cecha wspierająca rozwój kompetencji kluczowych [3034]
 21. Nauczyciel – rodzic – uczeń we współczesnej edukacji [2998]
 22. [rec.] Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos, "Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 304 [2534]
 23. Wychowanie dziewcząt w XVI i XVII w. [2419]
 24. Pedagogika miejsca - kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka [2286]
 25. Poczucie jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europejskiej [2076]