polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6460

Readers on-line: 21

Total number of users since Jun 1, 2012: 5367021

Collection

Library

Frequently read publications : Kultura Fizyczna

 1. Metody oceny przygotowania fizycznego współczesnego piłkarza nożnego [5163]
 2. Rola turystyki w życiu ludzi starszych [3699]
 3. Wpływ alkoholu na organizm sportowca [2515]
 4. Narciarstwo kobiet w Polsce w latach 1919 - 1939 [1300]
 5. Zarys ewolucji sprzętu narciarskiego [1290]
 6. Zarys dziejów sportu w Bodzentynie w latach 1945 - 1998 ze szczególnym uwzględnieniem działalności Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Jodł" Bodzentyn [1278]
 7. Zdrowie oraz fizjologiczne podstawy starości i fizycznego treningu rekreacyjnego [1228]
 8. [rec.] Jerzy Chełmecki, Sławomir Wilk, "Zarys historii sportu", Warszawa 2013, ss. 344 [1177]
 9. Z dziejów ruchu sportowego na Śląsku w latach 1945-1989 [1149]
 10. Comparison of dynamics of development of physical height, mass and explosive power capacity of lower limbs in boys from the Olomouc region and Zielona Góra [1134]
 11. Rola ruchu sokolskiego w powstaniu harcerstwa na ziemiach polskich [1110]
 12. Towarzystwa Gimnastyczne "Sokół" Okręgu Lubelskiego w latach 1905 - 1939 [1096]
 13. Sport kobiet mniejszości narodowych w Polsce w latach 1919 - 1939 [952]
 14. [rec.] Wojciech Lipoński, Historia sportu. Na tle rozwoju kultury fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 765 [942]
 15. Rywalizacja Widzewa Łódź z drużynami piłkarskimi z Częstochowy w seniorskich rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn w XX wieku [846]
 16. Przyczynek do stanu badań nad historią Mazowsza - ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kultury fizycznej do 1918 roku (zarys problematyki) [844]
 17. Wybitni zawodnicy sportu motorowodnego i narciarstwa wodnego w Polsce [813]
 18. Wpływ rodzaju stosowanej diety i aktywności ruchowej na masę ciała i funkcjonowanie organizmu [765]
 19. Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 11 - 13 lat [741]
 20. Zarys dziejów rozwoju sportu tenisowego w Sopocie [687]
 21. Skoki narciarskie w Polsce (1907-1939) [654]
 22. Zbigniew Czajkowski - praktyk i teoretyk szermierki [652]
 23. Zmiany w zarządzaniu sportem w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku [625]
 24. Geneza i działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego "Victoria SP2" Sianów w latach 1998 - 2008 (zarys problematyki) [604]
 25. Mistrzostwa Świata Międzynarodowej Federacji z Zakopanem w 1929 r. i 1939 r. [604]