polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 7421

Readers on-line: 54

Total number of users since Jun 1, 2012: 7622234

Collection

Library

Frequently read publications : Fizyka.Chemia

Page1of2 pages

1 | 2
 1. Energetyczne problemy w szkolnym kursie elektrochemii [163]
 2. Zadania fizyczne w nauczaniu i uczeniu się matematyki [84]
 3. Nowe nazewnictwo związków organicznych w nauczaniu chemii [57]
 4. Fizyka. Chemia, Vol. 3 - spis treści [42]
 5. Rozwój nauczania chemii w 40-leciu PRL [42]
 6. Fizyka. Chemia, Vol. 2 - spis treści [41]
 7. Program do analizy czasów życia pozytonów [34]
 8. Efektywność modelu pracowni dydaktyki fizyki wdrażanego w WSP w Opolu [33]
 9. Gauss: Program do rozkładu krzywej doświadczalnej na funkcje Gaussa [33]
 10. Wykorzystanie techniki video w śródrocznych praktykach pedagogicznych w celu kształcenia umiejętności samooceny u studentów fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie [31]
 11. Fizyka. Chemia, Vol. 1 - spis treści [28]
 12. Rola praktyk dydaktycznych w kształtowaniu umiejętności zawodowych przyszłych nauczycieli fizyki [26]
 13. Praktyki pedagogiczne w oczach studentów fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie [23]
 14. Fizyka. Chemia, Vol. 4 - spis treści [22]
 15. Występowanie nadprzewodnictwa w strukturach niskowymiarowych. Złącze Antonowicza [22]
 16. Konstruowanie systemu kształcenia umiejętności rozwiązywania zadań przez studentów, przyszłych nauczycieli fizyki, na ćwiczeniach konwersatoryjnych do przedmiotu „podstawy fizyki” [21]
 17. Praca nauczyciela chemii z uczniem uzdolnionym [18]
 18. Stałe trwałości sulfosalicylanokompleksów niektórych kationów metali d-elektronowych [16]
 19. The influence of benzo[h]naphthyridines on the catalytic activity of peroxidase, catalase and phosphatase in cabbage and leek at their development process [14]
 20. O pewnym aspekcie pomiarów fizycznych [14]
 21. Struktura pułapkowa w kryształach p-dwufenyl-TCNQ [14]
 22. Kształtowanie zainteresowań studentów poszukiwaniem interesujących eksperymentów fizycznych [13]
 23. Rola i miejsce pracowni dydaktyki fizyki wśród innych zajęć laboratoryjnych na studiach kształcących nauczycieli fizyki w świetle doświadczeń WSP w Częstochowie [13]
 24. Stałe trwałości kompleksów Co(II), Cu(II) i Zn(II) z etylenodiaminą [12]
 25. Równania Einsteina w modelu Skyrme'a [12]