polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6460

Readers on-line: 10

Total number of users since Jun 1, 2012: 5367024

Collection

Library

Frequently read publications : Fizyka

Page1of6 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie [9289]
 2. Teleradioterapia i brachyterapia [7435]
 3. Soczewki wewnątrzgałkowe - przegląd parametrów fizycznych [5052]
 4. Nowoczesne metody wytwarzania materiałów amorficznych [3626]
 5. Akceleratory jako narzędzia badań chorób nowotworowych [2925]
 6. Tzolkin - święty kalendarz Majów [1677]
 7. Źródła wiedzy w przygotowaniach do olimpiad fizycznych w opinii uczniów [1632]
 8. Badanie przewodnictwa elektrycznego wybranych włókien węglowych i ich termoplastycznego kompozytu PEEK [900]
 9. Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana biomolekuł usytuowanych na polimerowych podłożach [702]
 10. Fizyka, Cz. 6 - 7 - wstęp [659]
 11. "Dziwne związki" wodoru z metalami d-przejściowymi [623]
 12. Sto lat nadprzewodnictwa [542]
 13. Preparation and characterization of Liposomes (Small Unilamellar Vesicles, SUV, made of pure phospholipid molecules and real biological membranes) [476]
 14. Czy wibroakustyka może być metodą uzupełniającą leczenie chorych z przewlekłą niewydolnością żylną? [442]
 15. Losy stacji satelitarnej z Komorowa [404]
 16. Badanie stopnia zdefektowania struktury hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych polimerowych soczewek kontaktowych metodą spektroskopii czasów życia pozytonów PALS [358]
 17. Fizyka, Cz. 8 [327]
 18. Czasoprzestrzenie sferycznie symetryczne: jednorodna Robertsona-Walkera i niejednorodna Lemaitre'a-Tolmana-Bondiego [314]
 19. Analiza statystyczna wybranych parametrów średnich pEMG, uzyskanych podczas oceny diagnostycznej zwieracza zewnętrznego odbytu [268]
 20. Pierwsze spotkanie ucznia polskiej szkoły z fizyką [265]
 21. Badania anizotropii dielektrycznej w fazie nematycznej 6CB jako funkcji temperatury [262]
 22. Some methods of theoretical modeling of physical properties of pure and doped with transition metal ions functional materials [211]
 23. Nowe luminofory w diodach elektroluminescencyjnych [203]
 24. Fotorefrakcyjne ciekłe kryształy [191]
 25. Fizyka, Cz. 8 - wstęp [179]