polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 7421

Readers on-line: 28

Total number of users since Jun 1, 2012: 7626418

Collection

Library

Frequently read publications : Filozofia

 1. Jak istnieje przedmiot, którego nie ma? (Wiersz Zbigniewa Herberta "Studium przedmiotu" w świetle fenomenologii Romana Ingardena) [1782]
 2. Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu [1572]
 3. [rec.] Lech Morawski, "Podstawy filozofii prawa", Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2014, ss. 384 [1512]
 4. Cesare Beccaria: Utilitarianism and the Capital Punishment [1339]
 5. Rozum i wiara w myśli Marcina Lutra [1333]
 6. Czy pluralizma prowadzi do relatywizmu moralnego? Aksjologia w edukacji filozoficznej [1043]
 7. Podstawowe problemy klasycznej sztucznej inteligencji – problem ramy, problem uziemienia symbolu, braku ucieleśnienia i usytuowania. Część II [762]
 8. Rola ciała w praktykach performatywnych. O materialności płci w twórczości Judith Butler [713]
 9. Ciało w posthumanistycznej teorii podmiotowości dwuwymiarowej autorstwa Elizabeth Grosz [662]
 10. Filozofia wobec faktyczności pluralizmu religijnego. [rec.] Dawid Rogacz (2016), "W stronę radykalnego pluralizmu religijnego", Wydawnictwo Libron, Kraków, ss. 181 [574]
 11. Sorena Kierkegaarda koncepcja wolności [567]
 12. Postsekularna wizja współczesności Slavoja Žižka [528]
 13. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 39 [521]
 14. Prawno-filozoficzny problem możliwości wykonywania kary śmierci w kontekście prawa do życia w świetle współczesnych dokumentów międzynarodowych [520]
 15. Alasdair MacIntyre jako krytyk oświeceniowego projektu uzasadnienia moralności (I): Przyczyny kryzysu etyki nowożytnej [485]
 16. Polish Ideas in Philosophy (Polish Philosophy and Philosophy in Poland) [483]
 17. Świat, który mieści wiele światów. Poglądy Wallersteina na temat uniwersalizmu europejskiego i jego konsekwencji [479]
 18. Wątki nietzscheańskie w wybranych wierszach Herberta oraz w dramacie "Jaskinia filozofów" [476]
 19. Tradition of Socratism in philosophical educational reflection [459]
 20. Archiwizacja cielesności. Fotografowanie Cindy Sherman i Aliny Szapocznikow [409]
 21. Symulacja jako przejaw manipulacjiw hiperrealnej rzeczywistości u Jeana Baudrillarda [407]
 22. Człowiek jako źródło religii. Scott Atran i kognitywna teoria religii [404]
 23. Podstawowe problemy klasycznej koncepcji sztucznej inteligencji i nauk kognitywnych – część 1 [347]
 24. Filozoficzne oraz metodologiczne założenia antropologii strukturalnej Claude'a Levi-Straussa [340]
 25. Eugenika w świetle hedonizmu imaginatywnego [336]