polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6456

Readers on-line: 3

Total number of users since Jun 1, 2012: 5363562

Collection

Library

Frequently read publications : Filozofia

 1. [rec.] Lech Morawski, "Podstawy filozofii prawa", Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2014, ss. 384 [1236]
 2. Jak istnieje przedmiot, którego nie ma? (Wiersz Zbigniewa Herberta "Studium przedmiotu" w świetle fenomenologii Romana Ingardena) [1156]
 3. Czy pluralizma prowadzi do relatywizmu moralnego? Aksjologia w edukacji filozoficznej [1005]
 4. Cesare Beccaria: Utilitarianism and the Capital Punishment [998]
 5. Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu [827]
 6. Rola ciała w praktykach performatywnych. O materialności płci w twórczości Judith Butler [691]
 7. Rozum i wiara w myśli Marcina Lutra [626]
 8. Sorena Kierkegaarda koncepcja wolności [552]
 9. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 39 [514]
 10. Filozofia wobec faktyczności pluralizmu religijnego. [rec.] Dawid Rogacz (2016), "W stronę radykalnego pluralizmu religijnego", Wydawnictwo Libron, Kraków, ss. 181 [479]
 11. Podstawowe problemy klasycznej sztucznej inteligencji – problem ramy, problem uziemienia symbolu, braku ucieleśnienia i usytuowania. Część II [475]
 12. Tradition of Socratism in philosophical educational reflection [451]
 13. Polish Ideas in Philosophy (Polish Philosophy and Philosophy in Poland) [434]
 14. Prawno-filozoficzny problem możliwości wykonywania kary śmierci w kontekście prawa do życia w świetle współczesnych dokumentów międzynarodowych [409]
 15. Świat, który mieści wiele światów. Poglądy Wallersteina na temat uniwersalizmu europejskiego i jego konsekwencji [370]
 16. Symulacja jako przejaw manipulacjiw hiperrealnej rzeczywistości u Jeana Baudrillarda [369]
 17. Postsekularna wizja współczesności Slavoja Žižka [364]
 18. Ciało w posthumanistycznej teorii podmiotowości dwuwymiarowej autorstwa Elizabeth Grosz [346]
 19. Alasdair MacIntyre jako krytyk oświeceniowego projektu uzasadnienia moralności (I): Przyczyny kryzysu etyki nowożytnej [310]
 20. Eugenika w świetle hedonizmu imaginatywnego [308]
 21. Filozoficzne oraz metodologiczne założenia antropologii strukturalnej Claude'a Levi-Straussa [300]
 22. "Pusty" brat Johanessa z Dziennika uwodziciela, czyli uwodziciel bez ciała i duszy - Casanova Federico Felliniego w perspektywie psychoanalizy oraz psychoanalitycznej interpretacji baśni [299]
 23. Czy niektórzy ludzie urodzili się z siodłami na grzbietach? - czyli o niektórych aspektach etycznej krytyki eugeniki [279]
 24. Wątki nietzscheańskie w wybranych wierszach Herberta oraz w dramacie "Jaskinia filozofów" [261]
 25. Teologia trynitarna Tertuliana na podstawie "Przeciw Prakseaszowi". Znaczenie i perspektywy teologiczno-filozoficzne [257]