polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 7146

Readers on-line: 36

Total number of users since Jun 1, 2012: 6748775

Collection

Library

Frequently read publications : Filozofia

 1. Jak istnieje przedmiot, którego nie ma? (Wiersz Zbigniewa Herberta "Studium przedmiotu" w świetle fenomenologii Romana Ingardena) [1708]
 2. [rec.] Lech Morawski, "Podstawy filozofii prawa", Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2014, ss. 384 [1492]
 3. Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu [1391]
 4. Cesare Beccaria: Utilitarianism and the Capital Punishment [1194]
 5. Rozum i wiara w myśli Marcina Lutra [1076]
 6. Czy pluralizma prowadzi do relatywizmu moralnego? Aksjologia w edukacji filozoficznej [1035]
 7. Rola ciała w praktykach performatywnych. O materialności płci w twórczości Judith Butler [702]
 8. Podstawowe problemy klasycznej sztucznej inteligencji – problem ramy, problem uziemienia symbolu, braku ucieleśnienia i usytuowania. Część II [685]
 9. Ciało w posthumanistycznej teorii podmiotowości dwuwymiarowej autorstwa Elizabeth Grosz [595]
 10. Filozofia wobec faktyczności pluralizmu religijnego. [rec.] Dawid Rogacz (2016), "W stronę radykalnego pluralizmu religijnego", Wydawnictwo Libron, Kraków, ss. 181 [569]
 11. Sorena Kierkegaarda koncepcja wolności [564]
 12. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 39 [517]
 13. Prawno-filozoficzny problem możliwości wykonywania kary śmierci w kontekście prawa do życia w świetle współczesnych dokumentów międzynarodowych [507]
 14. Postsekularna wizja współczesności Slavoja Žižka [485]
 15. Polish Ideas in Philosophy (Polish Philosophy and Philosophy in Poland) [471]
 16. Świat, który mieści wiele światów. Poglądy Wallersteina na temat uniwersalizmu europejskiego i jego konsekwencji [470]
 17. Tradition of Socratism in philosophical educational reflection [457]
 18. Wątki nietzscheańskie w wybranych wierszach Herberta oraz w dramacie "Jaskinia filozofów" [452]
 19. Alasdair MacIntyre jako krytyk oświeceniowego projektu uzasadnienia moralności (I): Przyczyny kryzysu etyki nowożytnej [447]
 20. Symulacja jako przejaw manipulacjiw hiperrealnej rzeczywistości u Jeana Baudrillarda [384]
 21. Człowiek jako źródło religii. Scott Atran i kognitywna teoria religii [381]
 22. Archiwizacja cielesności. Fotografowanie Cindy Sherman i Aliny Szapocznikow [358]
 23. Filozoficzne oraz metodologiczne założenia antropologii strukturalnej Claude'a Levi-Straussa [335]
 24. Eugenika w świetle hedonizmu imaginatywnego [329]
 25. "Pusty" brat Johanessa z Dziennika uwodziciela, czyli uwodziciel bez ciała i duszy - Casanova Federico Felliniego w perspektywie psychoanalizy oraz psychoanalitycznej interpretacji baśni [328]