polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 7393

Readers on-line: 52

Total number of users since Jun 1, 2012: 7570998

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library UJD

Page1of295 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Socjoterapia w szkole: krótki poradnik psychologiczny [59394]
 2. Wpływ czynników warunkujących poziom bezpieczeństwa państwa [42614]
 3. Bezpieczeństwo narodowe państwa polskiego. Uwarunkowania i zagrożenia [32465]
 4. Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców [28681]
 5. Geopolityczne uwarunkowania kwestii bezpieczeństwa Polski [26456]
 6. Bezprzedmiotowość decyzji a bezprzedmiotowość postępowania aministracyjnego [23839]
 7. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji [21980]
 8. Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem [18283]
 9. Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny [15406]
 10. Stres i jego skutki [14309]
 11. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli [13356]
 12. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego – zarys problematyki [12982]
 13. Bezdomność i jej problemy [12802]
 14. Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie [11612]
 15. Samorząd terytorialny w II RP - w drodze ku własnemu państwu [11454]
 16. Podstawowe zagadnienia emisji i higieny głosu [11379]
 17. Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego [11229]
 18. Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów [10783]
 19. Profilaktyka niedostosowania społecznegodzieci i młodzieży w wieku szkolnym [10025]
 20. Interwencja ZSRR w Afganistanie [9485]
 21. Teleradioterapia i brachyterapia [9219]
 22. Francja wobec Polski we wrześniu 1939 r. - prawdy i mity [9089]
 23. Słownik analizy transakcyjnej [9046]
 24. Emocje, uczucia i społeczne zachowania emocjonalne dzieci na progu szkolnym. Z teorii i badań [8887]
 25. Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach [8194]