polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6843

Readers on-line: 12

Total number of users since Jun 1, 2012: 5951700

Collection

Library

Frequently read publications : Edukacyjna Analiza Transakcyjna

Page1of7 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Rytuał - od antropologii kulturowej do analizy transakcyjnej [3075]
 2. [rec.] Agnieszka Wróbel, "Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi", SamoSedno, Warszawa 2011, ss. 198 [1466]
 3. Obraz ucznia - jedynaka w świetle analizy transakcyjnej [972]
 4. Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane - społeczno-demograficzne - korelaty [942]
 5. Zastosowanie map myśli w procesie dydaktycznym. Mindmapping a weryfikacja efektów kształcenia z zakresu edukacyjnej analizy transakcyjnej [931]
 6. Structural Disortions of the Personality of a Researcher as a Cause of Diagnostic Mistakes? [808]
 7. [rec.] Julie Hay, "Analiza Transakcyjna dla trenerów", Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA, Kraków 2010 [708]
 8. Sierpień w hrabstwie Osage - analiza filmu z uwzględnieniem kategorii skryptu życiowego [707]
 9. Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyrosłe na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych [674]
 10. Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane osobowościowe korelaty [603]
 11. Analiza transakcyjna jako metoda diagnostyki edukacyjnej [465]
 12. Struktura Ja-Dziecko w osobowości artystów muzyków [413]
 13. [rec.] J. Mróz, K. Kaleta (red.), "Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela", Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012, ss. 154 [380]
 14. Metoda ustawień systemowych rodziny według Berta Hellingera w optyce analizy transakcyjnej [378]
 15. „Lustereczko, powiedz przecie…”, czyli analiza transakcyjna i neurony lustrzane [377]
 16. Psychopedagogika nieświadomości i wglądu, Cz. 1 [352]
 17. [rec.] Jagieła, J. (2015). "Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją". „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, ss. 348 [319]
 18. Models of transactional analysis in educational management [305]
 19. Lider w niewoli Trójkąta Dramatycznego [296]
 20. Zintegrowany model diagnostyczny w analizie transakcyjnej [277]
 21. Psychoanalityczna koncepcja człowieka starego [260]
 22. Album rodzinny a skrypt [234]
 23. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, Nr 3 - wstęp [215]
 24. Psychopedagogika uczenia się i zachowania, czyli o związkach behawioryzmu z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 2) [213]
 25. Struktura osobowości użytkownika komputera z perspektywy analizy transakcyjnej [213]