polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6456

Readers on-line: 5

Total number of users since Jun 1, 2012: 5363561

Collection

Library

Frequently read publications : Edukacyjna Analiza Transakcyjna

 1. Rytuał - od antropologii kulturowej do analizy transakcyjnej [2896]
 2. [rec.] Agnieszka Wróbel, "Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi", SamoSedno, Warszawa 2011, ss. 198 [1365]
 3. Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane - społeczno-demograficzne - korelaty [934]
 4. Obraz ucznia - jedynaka w świetle analizy transakcyjnej [839]
 5. Structural Disortions of the Personality of a Researcher as a Cause of Diagnostic Mistakes? [720]
 6. Zastosowanie map myśli w procesie dydaktycznym. Mindmapping a weryfikacja efektów kształcenia z zakresu edukacyjnej analizy transakcyjnej [713]
 7. [rec.] Julie Hay, "Analiza Transakcyjna dla trenerów", Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA, Kraków 2010 [676]
 8. Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyrosłe na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych [650]
 9. Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane osobowościowe korelaty [587]
 10. Sierpień w hrabstwie Osage - analiza filmu z uwzględnieniem kategorii skryptu życiowego [511]
 11. Analiza transakcyjna jako metoda diagnostyki edukacyjnej [464]
 12. Struktura Ja-Dziecko w osobowości artystów muzyków [410]
 13. [rec.] J. Mróz, K. Kaleta (red.), "Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela", Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012, ss. 154 [376]
 14. „Lustereczko, powiedz przecie…”, czyli analiza transakcyjna i neurony lustrzane [367]
 15. Models of transactional analysis in educational management [290]
 16. Lider w niewoli Trójkąta Dramatycznego [285]
 17. Metoda ustawień systemowych rodziny według Berta Hellingera w optyce analizy transakcyjnej [271]
 18. Psychopedagogika nieświadomości i wglądu, Cz. 1 [267]
 19. [rec.] Jagieła, J. (2015). "Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją". „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, ss. 348 [229]
 20. Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń [208]
 21. Zintegrowany model diagnostyczny w analizie transakcyjnej [195]
 22. Gry małżeńskie jako szczególny rodzaj gier interpersonalnych [190]
 23. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, Nr 3 - wstęp [180]
 24. Preferencje podejmowania aktywności z perspektywy stanów Ja. Analiza badań własnych [174]
 25. Psychopedagogika uczenia się i zachowania, czyli o związkach behawioryzmu z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 2) [167]