polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6985

Readers on-line: 295

Total number of users since Jun 1, 2012: 6520250

Collection

Library

Frequently read publications : Historia III°

 1. Hermann Gӧring podczas procesu norymberskiego [204]
 2. Maski prowincji : przyczynek do życia i twórczości Jerzego Dudy-Gracza [115]
 3. Od nadziei do rozczarowania - Józef Piłsudski w międzywojennej literaturze (na wybranych przykładach) [85]
 4. Шість найбільш відомих історичних міфів про Павла Скоропадського [80]
 5. Urząd hetmański w ujęciu Stanisława Łaskiego [72]
 6. Співробітництво уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з науково-освітніми установами Республіки Польща: історичний нарис [70]
 7. Teoretyczny zarys relacji Mistrz-uczeń w historii myśli pedagogicznej oraz w dobie nowoczesnych technologii edukacyjnych [62]
 8. Zapoczątkowanie zmian w PRL – przed, w trakcie oraz po VIII Plenum KC PZPR [38]
 9. Kościół katolicki w PRL wobec nowej rzeczywistości a polityka wyznaniowa państwa [28]
 10. Дозвілля шляхти Київської губернії в ХІХ ст. (короткий огляд) [27]
 11. Historia III°. T. 3, Polsko-ukraińskie spotkania z Klio - Spis treści ; Wstęp [14]
 12. Українська історія ХХ століття в контексті лінеарної типології цивілізаційного розвитку (військово-історичні аспекти проблеми) [13]
 13. Zachód i Japonia wobec „chorego człowieka Azji” [5]