polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6732

Readers on-line: 4

Total number of users since Jun 1, 2012: 5546237

Collection

Library

Frequently read publications : Historia III°

 1. Maski prowincji : przyczynek do życia i twórczości Jerzego Dudy-Gracza [41]
 2. Teoretyczny zarys relacji Mistrz-uczeń w historii myśli pedagogicznej oraz w dobie nowoczesnych technologii edukacyjnych [24]
 3. Hermann Gӧring podczas procesu norymberskiego [24]
 4. Співробітництво уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з науково-освітніми установами Республіки Польща: історичний нарис [19]
 5. Zapoczątkowanie zmian w PRL – przed, w trakcie oraz po VIII Plenum KC PZPR [18]
 6. Od nadziei do rozczarowania - Józef Piłsudski w międzywojennej literaturze (na wybranych przykładach) [17]
 7. Historia III°. T. 3, Polsko-ukraińskie spotkania z Klio - Spis treści ; Wstęp [11]
 8. Kościół katolicki w PRL wobec nowej rzeczywistości a polityka wyznaniowa państwa [7]
 9. Urząd hetmański w ujęciu Stanisława Łaskiego [6]
 10. Українська історія ХХ століття в контексті лінеарної типології цивілізаційного розвитку (військово-історичні аспекти проблеми) [4]
 11. Дозвілля шляхти Київської губернії в ХІХ ст. (короткий огляд) [4]
 12. Шість найбільш відомих історичних міфів про Павла Скоропадського [3]
 13. Zachód i Japonia wobec „chorego człowieka Azji” [3]