polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6460

Readers on-line: 16

Total number of users since Jun 1, 2012: 5367049

Collection

Library

Frequently read publications : Język w Komunikacji

Page1of2 pages

1 | 2
 1. Analiza dyskursu w naukach humanistycznych [5722]
 2. Język reklamy - na przykładzie wybranych sloganów promujących piwo [2499]
 3. O zapożyczeniach w sportowej odmianie języka polskiego na podstawie wywiadów prasowych przeprowadzanych z przedstawicielami środowiska siatkarskiego [825]
 4. "Kurza twarz" i "kurzy móżdżek". Próba rekonstrukcji językowego obrazu kury [698]
 5. Pozajęzykowe środki kreowania wizerunku polityka - obserwacje wstępne [636]
 6. Vulgarisms in Maciej Słomczyński's translation of "Romeo and Juliet" [368]
 7. "Biba", "Lijek", "Wtorek", "Grucha", czyli o przezwiskach polskich sportowców [365]
 8. Dwujęzyczna pruska szkoła elementarna na Śląsku w świetle protokołów Inspekcji Szkolnej w Opolu z XIX wieku [264]
 9. Mikrotoponimy jako świadectwo historii mikroregionu. Nazwy terenowe wsi Filipowice [248]
 10. [rec.] J. Kuć, Antroponimia pogranicza podlasko-mazowieckiego (na podstawie XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011, ss. 283 [222]
 11. O komunikowaniu parawerbalnym i niewerbalnym w dyskusji sejmowej [187]
 12. Wielowymiarowość pojęcia "dyskursu" na przykładzie obchodów Święta Niepodległości - wprowadzenie [181]
 13. [rec.] "Rozrywka w mediach", red. K. Burska, P. Czarnek, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012, ss. 344 [149]
 14. Teacher and learner talk in a modern foreign language classroom (on the example of the English language) [139]
 15. Pozawerbalna ekspresja polityków w debacie telewizyjnej [130]
 16. Nazwy własne pociągów [129]
 17. Teaching Communications skills during an English lesson [129]
 18. Właściwości językowe tekstu dyplomatycznego [118]
 19. Sposoby określania ruchu łodzi w socjolekcie żeglarskim [115]
 20. Środki werbalnej ekspresji a język ciała - taniec współczesny jako medium emocji [98]
 21. Telewizyjna debata polityczna w polskiej kampanii parlamentarnej w 2007 roku: analiza komunikowania werbalnego i niewerbalnego uczestników [87]
 22. Tekst libretta a komunikat spektaklu baletowego [86]
 23. Polski język migowy w nauczaniu osób słyszących. Wskazówki metodyczne [82]
 24. Stylizacja językowa na polszczyznę Żydów w utworze Karola Miarki "Mosiek spekulant" [81]
 25. Relacje płci w etnokulturze Podhala na przykładzie utworów gwarowych autorstwa Jana Gutta-Mostowego [80]