polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 6747

Readers on-line: 9

Total number of users since Jun 1, 2012: 5688891

Collection

Library

Frequently read publications : Język w Komunikacji

Page1of2 pages

1 | 2
 1. Analiza dyskursu w naukach humanistycznych [5758]
 2. Język reklamy - na przykładzie wybranych sloganów promujących piwo [2665]
 3. O zapożyczeniach w sportowej odmianie języka polskiego na podstawie wywiadów prasowych przeprowadzanych z przedstawicielami środowiska siatkarskiego [977]
 4. "Kurza twarz" i "kurzy móżdżek". Próba rekonstrukcji językowego obrazu kury [796]
 5. Pozajęzykowe środki kreowania wizerunku polityka - obserwacje wstępne [722]
 6. Vulgarisms in Maciej Słomczyński's translation of "Romeo and Juliet" [397]
 7. "Biba", "Lijek", "Wtorek", "Grucha", czyli o przezwiskach polskich sportowców [371]
 8. Dwujęzyczna pruska szkoła elementarna na Śląsku w świetle protokołów Inspekcji Szkolnej w Opolu z XIX wieku [278]
 9. Mikrotoponimy jako świadectwo historii mikroregionu. Nazwy terenowe wsi Filipowice [271]
 10. [rec.] J. Kuć, Antroponimia pogranicza podlasko-mazowieckiego (na podstawie XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011, ss. 283 [237]
 11. O komunikowaniu parawerbalnym i niewerbalnym w dyskusji sejmowej [233]
 12. Wielowymiarowość pojęcia "dyskursu" na przykładzie obchodów Święta Niepodległości - wprowadzenie [200]
 13. Właściwości językowe tekstu dyplomatycznego [180]
 14. Nazwy własne pociągów [173]
 15. [rec.] "Rozrywka w mediach", red. K. Burska, P. Czarnek, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012, ss. 344 [167]
 16. Pozawerbalna ekspresja polityków w debacie telewizyjnej [147]
 17. Teacher and learner talk in a modern foreign language classroom (on the example of the English language) [143]
 18. Sposoby określania ruchu łodzi w socjolekcie żeglarskim [138]
 19. Teaching Communications skills during an English lesson [131]
 20. Oпыт кaтегоpизации говора кyбанcких казаков: постановка проблемы [107]
 21. Środki werbalnej ekspresji a język ciała - taniec współczesny jako medium emocji [100]
 22. Telewizyjna debata polityczna w polskiej kampanii parlamentarnej w 2007 roku: analiza komunikowania werbalnego i niewerbalnego uczestników [92]
 23. Epitety Najświętszej Maryi Panny w "Akathistosie Polskim" Marka Skwarnickiego [91]
 24. Tekst libretta a komunikat spektaklu baletowego [87]
 25. Polski język migowy w nauczaniu osób słyszących. Wskazówki metodyczne [86]