polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, T. 1

Publication structure:
 • Prace Naukowe
  • Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
   • T. 1
    • Spis terści ; Wstęp
    • Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w pożarach
    • Karbonizaty ziaren i słomy w produkcji materiałów sorpcyjnych
    • Możliwości stabilizacji gruntów oraz zdolności roślin (traw) do wzrostu po dodaniu do gleby natywnych oraz skleikowanych polisacharydów
    • Transport i magazynowanie gazów technicznych
    • Aparatura dozymetryczna stosowana w ochronie radiologicznej przy pracy z promieniowaniem jonizacyjnym
    • Structure and magnetic properties of ternary R-Ge-Sn systems
    • Zawartość ołowiu w wybranych gatunkach roślin o potencjalnym znaczeniu leczniczym
    • Badania otrzymywania melemu oraz adduktu melamina-melem i zastosowanie tych związków do uniepalniania żywicy epoksydowej
    • Samogasnące pianki poliuretanowe z pierścieniami cyjamelurowymi
    • Zawartość siarki w wybranych gatunkach roślin użytków zielonych wokół kombinatu metalurgicznego w Dąbrowie Górniczej
    • Skażenia wtórne - problem dekontaminacji masowej
    • Przegląd działań zmierzających do zmniejszenia zagrożeń chemicznych
    • Wpływ zjawiska wypierania prądu na straty wywołane przez prądy wirowe w anizotropowych materiałach magnetycznych przy odkształconym przebiegu indukcji
    • Wpływ modyfikacji chemicznej na poziom bezpieczeństwa technicznego elementów wykonanych z polietylenu małej gęstości
    • Microbiological decomposition of sulphates in industrial wastewater
    • Próba wykorzystania tunelu aerodynamicznego w szkoleniu i analizie bezpieczeństwa w żeglarstwie
    • Bezpieczeństwo informacji w technologii "CLOUD COMPUTING"
    • Bezpieczeństwo informacji w świetle narastających zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologii
    • EA-MOSGWA - narzędzie do wyznaczania przyczynowych genów w badaniach GWAS
    • Bezpieczeństwo teleinformatyczne jako element kompleksowej ochrony informacji
    • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach
    • Schemat zabezpieczonego otwartego kanału łączności bez przekazywania kluczy
    • Numerical Modelling in Safety Engineering
    • Narzędzia i technologie ochrony danych
    • Świadomość bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego na przełomie XX i XXI wieku
    • Informational and psychological space and safety of personality
    • Tolerantnost' kak sredstvo usoversenstvovania mezlicnostnyh otnosenij licnogo sostava gosudarstvennoj sluzby crezvycajnyh situacij Ukrainy pri vypolnenii sluzebnyh obazatel'stv
    • Innowacyjne rozwiązania i metody udoskonalania systemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
    • Współdziałania komponentu wojskowego ze specjalistycznymi grupami ratownictwa podczas likwidacji skażeń
    • Oceny ryzyka bezpieczeństwa publicznych uczelni w zakresie ochrony fizycznej
    • The Challenges of the Hong Kong Fire Services Department
    • Zagrożenia związane z czynnikami psychospołecznymi i ich rola w zapobieganiu ryzyka zawodowego
    • Koncepcja osiedlowego placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat spełniającego normy bezpieczeństwa
    • Inżynieria bezpieczeństwa - interdyscyplina czy złudzenia
    • Komunikowanie się osób w sytuacjach kryzysowych