polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, T. 2

Publication structure:
 • Prace Naukowe
  • Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
   • T. 2
    • Spis treści ; Wstęp
    • Wpływ toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów wyposażenia wnętrz na warunki bezpiecznej ewakuacji
    • Oddziaływanie temperatur pożarowych na instalacje elektryczne w ścianach gipsowo-kartonowych
    • Methods of submitting models in project-oriented management of transboundary rescue subdivisions
    • Zagrożenia cywilizacyjne – przegląd szkodliwych pierwiastków stosowanych w kosmetyce
    • Ochrona danych osobowych na przykładzie wybranego Urzędu Miasta
    • Uncertainties and risk factors of distributed generation
    • Interwałowe oszacowania wskaźników niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych na podstawie metod optymalizacji
    • Specyfika komunikacji zespołów ratowniczych z mediami podczas interwencji oraz po niej
    • Zastosowanie ciekłych membran do selektywnego usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków przemysłowych
    • Badanie palności mebli tapicerowanych
    • Логика как необходимый элемент в подготовке спасателей
    • Zmienność zagrożeń a wymogi bezpieczeństwa pracy
    • Process capability study by production of hydraulic components
    • Wpływ nowoczesnych technik napromienienia na bezpieczeństwo radiologiczne w radioterapii
    • Работа учителя обж по профилактике пожарной безопасности в образовательных организациях
    • Project approach to industrial facility safety management
    • Szacowanie kosztów wypadków przy pracy – analiza błędów
    • Analiza zagrożeń życia i zdrowia studentów na przykładzie syntez z oksiranami prowadzonych na wydziale chemicznym uczelni X
    • Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie
    • Badania fitotoksyczności fosfoniowych cieczy jonowych
    • Nowoczesne techniki symulacyjne zagrożeń w inżynierii bezpieczeństwa
    • Znaczenie pomiarów defektoskopowych w aspekcie bezpieczeństwa w transporcie i przemyśle
    • Rola zielonej chemii w działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego
    • Zarządzanie a dowodzenie w sytuacjach kryzysowych na obszarze odpowiedzialności szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego
    • Model of resource management in projects of the conditions improvement of implementation of system 112
    • Zarządzanie projektami poprawy efektywności eliminacji pożarów lasów: podejście topologiczne
    • Ochrona przeciwpowodziowa z wykorzystaniem wyspecjalizowanego zestawu przeciwpowodziowego – szkolenie ratowników
    • Modelowanie zagrożeń przemysłowych na przykładzie substancji chemicznej – amoniaku
    • Straty wywołane przez prądy wirowe w anizotropowych materiałach magnetycznych przy odkształconym przebiegu indukcji – metoda kolejnych reakcji prądów wirowych
    • Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb zmniejszenia ryzyka zawodowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
    • Identyfikacja poziomu hałasu na stanowisku pracy
    • Kryptograficzna ochrona danych na podstawie minimalnie nadmiernych wielomianowo-skalarnych modularnych systemów liczbowych
    • Comparative analysis of evacuation modelling using different numerical models
    • Estry kwasu maleinowego jako modyfikatory wpływające na wybrane aspekty bezpieczeństwa technicznego elementów wyprodukowanych z izotaktycznego polipropylenu
    • Implementation of two-level project management for safety systems development
    • Dairy wastewater treatment in anaerobic dissimilation reduction of sulfates
    • Inżynieria bezpieczeństwa w kształtowaniu strategii efektywnego zarządzania ryzykiem pożarowym i wybuchowym
    • Wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych na pracę operatora urządzeń wyładowczych wywrotnicy wagonowej
    • Charakterystyka i dobór izolacji cieplnych w przegrodach zewnętrznych z punktu widzenia bezpieczeństwa cieplnego
    • Wykorzystanie cyklu Kolba jako metody szkolenia ratowników
    • Methods of formation project teams in the system of civil protection
    • Проектно-ориентированное управление персоналом в системе гражданской защиты
    • Application of magnetometry for objects identification
    • Rola polityki bezpieczeństwa informacji w ochronie danych przedsiębiorstwa