polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Antropologia kultury mieszczańskiej

Publication structure:
 • Książki
  • Antropologia kultury mieszczańskiej
   • "Partyzanci czytelnictwa" - o lekturach gimnazjalistów z galicyjskich domów mieszczańskich początku XX wieku
   • Idea a życie. Główni bohaterowie "Henryka Flisa" Stanisława Antoniego Muellera i "Niezguły" Juliusza Kadena wobec mieszczańskiej rzeczywistości
   • Sacrum i profanum w twórczości Tomasza Manna
   • Między akceptacją i odrzuceniem. Mieszczanin niemiecki osimnastego i dziewiętnastego wieku a jego system wartości
   • O konflikcie rodzinnym w "Odbudowie Błędomierza" Jarosława Iwaszkiewicza
   • Fufa na scenie, czyli "straszni mieszczanie" w dramacie międzywojennym
   • Biedermeier i seksualność. O próbie ujarzmienia zmysłowej natury w opowiadaniach Adalberta Stiftera "Die Mappe meines Urgroßvaters" i Ferdynanda von Saara "Marianne"
   • Manuela Gretkowska - skandalistka czy mieszczka?
   • Aktywistka, społecznica, matka - portret kobiety radzieckiej (na podstawie wybranych utworów prozy socrealistycznej)
   • Byt urzeczowiony. Obraz codzienności mieszczańskiej w krótkiej prozie Gabriele Wohmann
   • W martwym świecie żywych przedmiotów. Obraz przestrzeni egzystencjalnej współczesnych Rosjan w twórczości Olega Bogajewa
   • "Nowi Rosjanie" w krzywym zwierciadle literatury (na przykładzie prozy Władimira Tuczkowa)
   • Rodzina mieszczańska wobec historii - przemiany i kontynuacje. O najnowszych powieściach generacyjnych w literaturze niemieckiej i niemieckojęzycznej
   • "Już nie wieśniaczka, ale elegantka". Przestrzenie miejskie w "Malwinie" Marii Wirtemberskiej
   • Świat francuskiego mieszczaństwa ostoją dla polskiego wychodźcy postyczniowego. Władysław Sabowski "Na paryskim bruku"
   • Wywłaszczeni z miejsca. O audiowizualności miasta i problemach z tożsamością jego mieszkańców na początku XXI w.
   • Związki mieszczaństwa wiedeńskiego II połowy XIX i początku XX wieku z kulturą
   • Ontologiczne ramy płócien. Znaki przestrzeni mieszczaństwa holenderskiego – na podstawie eseistyki Zbigniewa Herberta
   • Karol Godula jako wzorzec parenetyczny śląskiego przemysłowca
   • Wdowa i wdowieństwo w mieszczańskiej przestrzeni kulturowej barokowego Śląska
   • Niewesoły obraz łyka. Mieszkańcy niewielkich ośrodków miejskich w Prusach Południowych
  • Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach
  • Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku
  • Kryzys w szkole: krótki poradnik psychologiczny
  • Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej
  • Literatura - nowe media : homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku
  • Metody prowadzenia konsultacji społecznych
  • Muzyka w czasach ponowoczesnych
  • Nauczyciele wobec procesu informatyzacji edukacji
  • Narcystyczna szkoła: o psychologicznej rzeczywistości szkoły
  • Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni
  • Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku : uwarunkowania prawne i zawodowe
  • Obraz rodziców a cechy osobowości pożądane w wychowaniu dziecka
  • Obraz samego siebie u rodziców a cechy osobowości pożądane w wychowaniu dziecka
  • Pasywność w szkole : diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej
  • Relacje w rodzinie a szkoła: krótki przewodnik psychologiczny
  • Słownik analizy transakcyjnej
  • Socjoterapia w szkole: krótki poradnik psychologiczny
  • Table Tennis Among Jews in Poland (1924 - 1949)
  • Trudny uczeń w szkole: krótki przewodnik psychologiczny
  • Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności
  • Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych
  • Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne
  • O języku prozy Jędrzeja Kitowicza
  • Od Alojzego Ehrlicha do Natalii Partyki. Współzawodnictwo sportowe w latach 1932-2016
  • Z dziejów Gminy Rudziniec. Sport w Pławniowicach (1947-2017)
  • Z problemów stylizacji językowej w opowiadaniach Marka Hłaski
  • Socjotopografia Wielunia w pierwszej połowie XVI w.
  • Semantyczna teoria poznania
  • Duch w maszynie ... : kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji w języku analizy transakcyjnej
  • Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie. Osobowościowe korelaty kreatywności nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej
  • Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych (na przykładzie Śląska Cieszyńskiegow okresie od XVI do początku XX wieku)
  • Nowe technologie – nowe czasy – nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej
  • Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie w obiektywie (1945-2015)
  • Uwarunkowania i ekonomiczno-prawny charakter wykonywania prawniczych profesji zaufania publicznego w konfrontacji z zawodem lekarza
  • Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1975–2015
  • Wieloznaczność nazwisk Polaków
  • Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на сучасному ринку праці
  • Emocje, uczucia i społeczne zachowania emocjonalne dzieci na progu szkolnym. Z teorii i badań
  • O początkach ośmiuset lat dziejów Częstochowy w najdawniejszych dokumentach zapisanych
  • Mokulito - druk płaski z matrycy drewnianej
  • Idee czy ideologie? Znaczenie i wartość edukacji filozoficznej
  • Między złożonością a prostotą. O ewolucyjnych i holistycznych teoriach i modelach poznania
  • Znieczulenie miejscowe i przewodowe oraz zasady postępowania z chorym na bloku operacyjnym. Skrypt dla pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa