polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki

Publication structure:
 • Książki
  • Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach
  • Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku
  • Kryzys w szkole: krótki poradnik psychologiczny
  • Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej
  • Literatura - nowe media : homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku
  • Metody prowadzenia konsultacji społecznych
  • Muzyka w czasach ponowoczesnych
  • Nauczyciele wobec procesu informatyzacji edukacji
  • Narcystyczna szkoła: o psychologicznej rzeczywistości szkoły
  • Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni
  • Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku : uwarunkowania prawne i zawodowe
  • Obraz rodziców a cechy osobowości pożądane w wychowaniu dziecka
  • Obraz samego siebie u rodziców a cechy osobowości pożądane w wychowaniu dziecka
  • Pasywność w szkole : diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej
  • Relacje w rodzinie a szkoła: krótki przewodnik psychologiczny
  • Słownik analizy transakcyjnej
  • Socjoterapia w szkole: krótki poradnik psychologiczny
  • Table Tennis Among Jews in Poland (1924 - 1949)
  • Trudny uczeń w szkole: krótki przewodnik psychologiczny
  • Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności
  • Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych
  • Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki
   • Sport zawodowy, widowiskowy i olimpijski w kontekście pojęć "spirituality" i "spiritualism" oraz etyki normatywnej
   • Sport jako sekularne święto – od antycznego mitu do współczesnego rytuału
   • Rozproszone wydarzenia sportowe. Podmiotowość i cielesność w e-sportach
   • Cielesność jako horyzont i źródło doświadczenia człowieka w rozważaniach filozoficznych Jana Patočki
   • Estetyka cielesnego doświadczenia
   • Rytuał religijny w sporcie – perspektywa polska
   • Społeczne wartości aktywności ruchowej w perspektywie interkulturowej
   • „Dziś będę Polakiem”. Migracje sportowe i zmiany obywatelstwa przez wyczynowych sportowców
   • Dziennikarski język sportu a założenia olimpizmu: stan obecny i wyzwania. Próba diagnozy na podstawie analizy internetowych relacji sportowych
   • Mitopraktyka na przykładzie prastarej gry sportowej Maorysów KI-O-RAHI
   • Usytuowanie sportu w doświadczeniach osoby niepełnosprawnej – podejście narracyjno-biograficzne w badaniach procesu rehabilitacji społecznej
   • Kalistenika – z więzień na stadiony
   • Znaczenie igrzysk olimpijskich w Moskwie i Soczi w kontekście stosunków międzynarodowych
   • Strategie marketingowe zawodowych klubów sportowych
   • Uwarunkowania prawne działalności zawodowych klubów sportowych w Polsce
   • Determinanty decyzji gospodarczych w biznesie sportowym i rekreacyjnym – teoria i praktyka
   • Instytucja zakazu klubowego oraz zakazu wstępu na imprezę masową w świetle obowiązujących uregulowań prawnych – wybrane aspekty
   • Turystyka miejsc pamięci – zwrot ku lokalności
   • Dziedzictwo poprzemysłowe na usługach turystyki industrialnej: na przykładzie dzielnicy Raków w Częstochowie
   • Reklamacja imprezy turystycznej jako wyraz ochrony praw klienta
   • Wartości i kierunki rozwoju wypoczynku
   • Dbałość o urodę w budżecie czasu
   • Wybrane elementy rekreacyjnej aktywności sportowej bawarskiej młodzieży szkolnej w świetle uwarunkowań płciowych i środowiskowych
  • Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne
  • O języku prozy Jędrzeja Kitowicza
  • Od Alojzego Ehrlicha do Natalii Partyki. Współzawodnictwo sportowe w latach 1932-2016
  • Z dziejów Gminy Rudziniec. Sport w Pławniowicach (1947-2017)
  • Z problemów stylizacji językowej w opowiadaniach Marka Hłaski
  • Socjotopografia Wielunia w pierwszej połowie XVI w.
  • Semantyczna teoria poznania
  • Duch w maszynie ... : kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji w języku analizy transakcyjnej
  • Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie. Osobowościowe korelaty kreatywności nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej
  • Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych (na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do początku XX wieku)
  • Nowe technologie – nowe czasy – nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej
  • Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie w obiektywie (1945-2015)
  • Uwarunkowania i ekonomiczno-prawny charakter wykonywania prawniczych profesji zaufania publicznego w konfrontacji z zawodem lekarza
  • Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1975–2015
  • Wieloznaczność nazwisk Polaków
  • Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на сучасному ринку праці
  • Emocje, uczucia i społeczne zachowania emocjonalne dzieci na progu szkolnym. Z teorii i badań
  • O początkach ośmiuset lat dziejów Częstochowy w najdawniejszych dokumentach zapisanych
  • Mokulito - druk płaski z matrycy drewnianej
  • Idee czy ideologie? Znaczenie i wartość edukacji filozoficznej
  • Między złożonością a prostotą. O ewolucyjnych i holistycznych teoriach i modelach poznania
  • Znieczulenie miejscowe i przewodowe oraz zasady postępowania z chorym na bloku operacyjnym. Skrypt dla pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa
  • Procedury dezynfekcji i sterylizacji w ochronie zdrowia. Skrypt dla studentów kierunków medycznych
  • Uniwersalność matematyki w ujęciu historycznym
  • Wpływ epidemii COVID-19 na sektor usług w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem medycznych zawodów zaufania publicznego