polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, T. 4

Publication structure:
 • Prace Naukowe
  • Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
   • T. 4
    • Spis treści ; Wstęp
    • Analiza zagrożeń środowiska pracy w elektrowniach cieplnych-węglowych
    • Czynniki psychospołeczne a ocena ryzyka zawodowego w pracy strażaka
    • Zanieczyszczenie metalami ciężkimi kory sosny zwyczajnej Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – ocena zagrożenia
    • Zastosowanie klastra wysokiej dostępności w bezpieczeństwie relacyjnych baz danych
    • Forecasting of emergency situation at facilities with ammonia presence
    • Projekt i analiza ruchu silnika z wirującym tłokiem
    • Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie występowania czynników rakotwórczych i/lub mutagennych w środowisku pracy
    • Środki konserwujące w preparatach kosmetycznych i bezpieczeństwo ich stosowania
    • Wpływ produktów pożaru na zdrowie i życie człowieka
    • System eCall jako nowy instrument poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej
    • Dokumenty strategiczne oraz regulacje prawne OECD oraz UE dotyczące ujawniania i zwalczania przestępczości podatkowej
    • Mechanizmy zabezpieczania transakcji elektronicznych
    • Analiza wpływu kontroli parametrów technologicznych i środowiska pracy na jakość rur wytwarzanych w procesie wytłaczania
    • Właściwości termomechaniczne kompozytu polietylenu z napełniaczem pochodzącym z przemiału dywaników samochodowych
    • Bezpieczeństwo żywności w Polsce - przegląd najważniejszych zagadnień
    • Possibilities of misuse of unmanned aerial vehicles (UAV) to terrorist targets
    • Ocena bezpieczeństwa pracy na stanowiskach administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego
    • Płyty azbestowo-cementowe - badania mikrostrukturalne włókien azbestu
    • Dynamika rozwoju epidemii w zamkniętej populacji dla wybranych patogenów
    • Odzysk niklu, kadmu i kobaltu ze zużytych baterii
    • Wpływ czasu użytkowania na temperaturę zapłonu wybranych olejów spożywczych
    • Knowledge of criminalistics for after catastrophe teams
    • Ocena zagrożenia ołowiem i kadmem borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) z terenu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
    • Mieszanina hydroksymetylowych pochodnych melemu jako potencjalny komponent termopęczniejących powłok stosowanych w ochronie przeciwpożarowej
    • Badania strukturalne materiałów stosowanych do ochrony przed zagrożeniami pyłami w środowisku pracy za pomocą spektroskopii czasu życia pozytonów
    • Organizacja i funcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w świetle działań ratowniczych na obszarze wybranej jednostki samorządowej
    • Wieloczynnikowa analiza gazowych zanieczyszczeń powietrza
    • Deterministyczne programy symulacyjne jako narzędzie projektowania systemów technicznych
    • Diagnostyka powłok ochronnych w badaniach i dydaktyce
    • Zastosowanie nanorurek węglowych w nanoelektronice i materiałach akumulujących energię
    • Wygaszanie płomienia falą akustyczną
    • Wpływ zjawiska wypierania prądu na straty mocy w anizotropowych materiałach magnetycznych
    • Evaluation of technical condition and organizational activities in the production department of the company
    • Application of modular computing technology for creating a cryptographic information security system
    • Analiza stanu wiedzy mieszkańców środowiska wiejskiego w zakresie możliwych zagrożeń ekologicznych
    • Wykorzystanie diagramu Ishikawy do identyfikacji zagrożeń pieszych w ruchu miejskim
    • Mikroskopia sił atomowych jako narzędzie do oceny jakości powierzchni soczewek kontaktowych
    • STM study of nanostructures grown on Ag/Si(111)-√3×√3 surface evaporated by 8.7 ML Ni
    • Zagrożenia podczas magazynowania kwasu siarkowego w Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
    • Wykorzystanie techniki obliczeniowej do modelowania bezpiecznej pracy przemysłowej komory grzewczej