polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Tradycja - teraźniejszość - przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Publication structure:
 • Książki
  • Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach
  • Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku
  • Kryzys w szkole: krótki poradnik psychologiczny
  • Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej
  • Literatura - nowe media : homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku
  • Metody prowadzenia konsultacji społecznych
  • Muzyka w czasach ponowoczesnych
  • Nauczyciele wobec procesu informatyzacji edukacji
  • Narcystyczna szkoła: o psychologicznej rzeczywistości szkoły
  • Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni
  • Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku : uwarunkowania prawne i zawodowe
  • Obraz rodziców a cechy osobowości pożądane w wychowaniu dziecka
  • Obraz samego siebie u rodziców a cechy osobowości pożądane w wychowaniu dziecka
  • Pasywność w szkole : diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej
  • Relacje w rodzinie a szkoła: krótki przewodnik psychologiczny
  • Słownik analizy transakcyjnej
  • Socjoterapia w szkole: krótki poradnik psychologiczny
  • Table Tennis Among Jews in Poland (1924 - 1949)
  • Trudny uczeń w szkole: krótki przewodnik psychologiczny
  • Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności
  • Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych
  • Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne
  • O języku prozy Jędrzeja Kitowicza
  • Tradycja - teraźniejszość - przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
   • Spis treści ; Wstęp
   • Wspieranie rozwoju potencjału małego dziecka w zakresie nauki czytania i liczenia
   • Nauczyciele o gotowości szkolnej sześciolatków (komunikat z badań)
   • Dziecko w obliczu wyzwań współczesnego świata
   • Wychowanie do wartości zdrowia dzieci w starszym wieku przedszkolnym
   • Uwarunkowania edukacji przyrodniczej uczniów w klasach I–III szkoły podstawowe
   • Aktywność edukacyjna uczniów w cyberprzestrzeni – aspekty komunikacyjne
   • Terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i jej efekty
   • Biedne dziecko biednym dorosłym. Rzecz nie tylko o juwenalizacji biedy i szkolnej segregacji
   • Polska Macierz Szkolna jako instytucja społeczna
   • Особенности создания инклюзивной образовательной среды в массовой школе России при включении в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья
   • Wprowadzanie w świat kultury uczniów edukacji wczesnoszkolnej
   • Charakterystyczne prezentacje rysowanego przez dzieci w młodszym wieku szkolnym domu
   • Terapeutyczna i wspierająca rola literatury i teatru w edukacji elementarnej dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą
   • Ocena postępowania bohaterów literackich w oczach dzieci w wieku przedszkolnym
   • Wczesnoszkolne inicjacje czytelnicze w epoce mediów elektronicznych
   • Być uczniem i nauczycielem – wczoraj i dziś. Bliżej pedagogiki współbycia
   • Ideał a rzeczywistość – twórczy i typowy nauczyciel w opinii przyszłych pedagogów
   • PROJEKTOR – wolontariat studencki jako przygotowanie do zawodu nauczyciela
   • Dydaktyczny pomiar edukacyjnych osiągnięć uczniów jako wyzwanie dla nauczyciela edukacji elementarnej
   • Analiza cech zawodowych pedagoga determinujących twórczy rozwój wychowanka
   • Elektroniczne formy współpracy nauczycieli z rodzicami w dobie przyspieszenia cywilizacyjnego
   • Kompetencje nauczyciela klas I–III do realizacji edukacji zdrowotnej
   • Изменение требований к учителю в условиях внедрения новых образовательных стандартов в России
  • Od Alojzego Ehrlicha do Natalii Partyki. Współzawodnictwo sportowe w latach 1932-2016
  • Z dziejów Gminy Rudziniec. Sport w Pławniowicach (1947-2017)
  • Z problemów stylizacji językowej w opowiadaniach Marka Hłaski
  • Socjotopografia Wielunia w pierwszej połowie XVI w.
  • Semantyczna teoria poznania
  • Duch w maszynie ... : kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji w języku analizy transakcyjnej
  • Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie. Osobowościowe korelaty kreatywności nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej
  • Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych (na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do początku XX wieku)
  • Nowe technologie – nowe czasy – nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej
  • Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie w obiektywie (1945-2015)
  • Uwarunkowania i ekonomiczno-prawny charakter wykonywania prawniczych profesji zaufania publicznego w konfrontacji z zawodem lekarza
  • Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1975–2015
  • Wieloznaczność nazwisk Polaków
  • Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на сучасному ринку праці
  • Emocje, uczucia i społeczne zachowania emocjonalne dzieci na progu szkolnym. Z teorii i badań
  • O początkach ośmiuset lat dziejów Częstochowy w najdawniejszych dokumentach zapisanych
  • Mokulito - druk płaski z matrycy drewnianej
  • Idee czy ideologie? Znaczenie i wartość edukacji filozoficznej
  • Między złożonością a prostotą. O ewolucyjnych i holistycznych teoriach i modelach poznania
  • Znieczulenie miejscowe i przewodowe oraz zasady postępowania z chorym na bloku operacyjnym. Skrypt dla pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa
  • Procedury dezynfekcji i sterylizacji w ochronie zdrowia. Skrypt dla studentów kierunków medycznych
  • Uniwersalność matematyki w ujęciu historycznym