polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, T. 6

Publication structure:
 • Czasopisma Naukowe
  • Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
   • T. 6
    • Spis treści
    • Obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku przy pracy
    • Zalety i wady stosowania substancji dodatkowych do żywności
    • Wykorzystanie metody przyrostowej w prototypowaniu
    • Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego ludności a wybrane rodzaje uzależnień o charakterze chemicznym i psychoaktywnym
    • Zagrożenia zdrowotne spowodowane cytostatykami a bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i pacjentów w placówkach opieki medycznej
    • Polski Indeks Rynku Węgla
    • Wymagania prawne ochrony przeciwwybuchowej przy pracy z substancjami chemicznymi
    • Rola zjawiska wtórnego pylenia na terenie semirekreacyjnym w narażeniu ludności związkami Ni, Fe, Cu i Zn
    • Kontaminacja w przyziemnej warstwie powietrza w Zawoi w aspekcie poszukiwania obszarów odniesienia
    • Bezpieczeństwo ekologiczne użytkowania wybranych urządzeń grzewczych małej mocy
    • Wybrane aspekty badań symulacyjnych strat w rzeczywistych łączach satelitarnych
    • Ocena wybranych elementów realizacji dyrektywy ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego
    • Analysis of failure of the water network for a small communities in the years 2007–2012
    • Wpływy nowoczesnych technologii informatycznych na zdrowie i jakość życia człowieka
    • Transformacje czasu oraz współrzędnych położenia w kinematykach z uniwersalnym układem odniesienia
    • Space debris and the maintenance of security in the orbital space
    • The review of technologies and machines destined for recycling of polymer composites
    • Skutki zagrożeń w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych
    • Analiza wybranych gatunków drzewostanu pod kątem zagrożenia pożarowego
    • Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym jako narzędzie wspomagania ewakuacji
    • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznych
    • Procesy zarządcze w systemie zarządzania bhp a poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
    • Zintegrowane podejście do zagadnień środowiskowych – przepisy prawne a produkcja rafineryjno-petrochemiczna
    • Analiza i wpływ zagrożeń chemicznych na środowisko i zdrowie pracowników straży pożarnej
    • Wykorzystanie własnych zasobów obliczeniowych przedsiębiorstwa w procesie planowania produkcji
    • Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym w placówkach opieki zdrowotnej na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
    • Analiza porównawcza wyników badań opartych na symulacji pożaru w programie PyroSim
    • Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne systemów chłodniczych, jako przykład racjonalizacji użytkowania energii, bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska
    • Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka zawodowego za pomocą programu STER
    • Cyberprzestrzeń współczesnym miejscem przestępstwa
    • Stres jako zagrożenie psychospołeczne w pracy policjanta
    • Zastosowanie wolnego oprogramowania do administrowania danymi przestrzennymi w zarządzaniu kryzysowym
    • Zachowania jednostki w sytuacjach zagrożenia w kontekście doznawanych emocji – ujęcie cybernetyczne
    • Analiza szkodliwości procesu technologicznego
    • Bioindykacyjna ocena stopnia zagrożenia metalami ciężkimi zbiorowisk leśnych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy wykorzystaniu zdolności kumulacji plech porostu Hypogymnia physodes l.
    • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa młodych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych
    • Bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów
    • Improvised charges placed on unmanned aircraft
    • Analiza wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w ratownictwie górniczym
    • A probabilistic approach to classification of digital face images
    • Współczesne zagrożenia związane z użytkowaniem sieci
    • Ocena stopnia zagrożenia Fe, Mn, Zn i Cu borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
    • Identyfikacja zagrożeń i analiza poziomu wypadkowości na stanowisku pracy strażaka
    • Prąd elektryczny zagrożeniem dla strażaków
    • Organizacja i funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami na przykładzie miasta Gliwic
    • Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo informacji
    • The role and tasks of employees in developing the risk management process in the context of crisis management in self-government administration institutions
    • Bezpieczeństwo publiczne w kontekście oceny przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej
    • Zatrucia tlenkiem węgla – statystyki w ostatnim 5-leciu
    • Analiza zagrożeń środowiskowych w firmie produkującej sklejkę profilowaną
    • Analiza zagrożeń środowiska pracy z wykorzystaniem obrabiarek CNC
    • Kultura bezpieczeństwa jako element budowania wizerunku „bezpiecznego” przedsiębiorstwa
    • Analysis of the occurence of incidental events on the scope of information security in a production enterprise
    • Cyberslacking and anonymity in the network of employees of manufacturing enterprises
    • Wpływ przechowywania na zawartość witamin oraz substancji odżywczych w suplementowanych sałatkach warzywnych
    • Wpływ toksyn przemysłowych i substancji szkodliwych na organizm człowieka
    • Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenia rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
    • Ocena skuteczności nauczania o bezpieczeństwie na różnych poziomach nauczania
    • Hydraulic rescue equipment for firefighters