polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Ziemia Częstochowska, T. 45

Publication structure:
 • Ziemia Częstochowska
  • T. 45
   • Spis treści ; wstęp
   • Zarządzenia władz rosyjskich przeciw dążeniom patriotycznym w powiecie wieluńskim w przeddzień wybuchu powstania styczniowego (1861-1863)
   • Pamiątki materialne związane z Towarzystwem Śpiewaczym "Lutnia" z Częstochowy
   • Częstochowa na łamach piotrkowskiego "Tygodnia" (1873-1906)
   • Fotografia zawodowa w Częstochowie po 1939 roku
   • Współpraca Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej (od 1979 roku Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego) z Muzeum Częstochowskim i Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w zarysie historycznym
   • Konstanty Dobrzyński (1908-1939) : łódzki poeta, żołnierz września poległy w Częstochowie
   • Kapliczka Matki Bożej Łaskawej w Konradowie 1917-2017 : krótka historia wraz ze sprawozdaniem z restauracji zabytkowej kapliczki
   • Nowe publikacje na temat Częstochowy i okolic (2018 r.)
   • Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego – suplement
   • Zespół materiałów wczesnośredniowiecznych z Częstochowy-Mirowa
   • Krajobraz archeologiczny doliny Warty w rejonie częstochowskiego Mirowa
   • Rezultaty badań archeologiczno-architektonicznych zamku Olsztyn, pow. częstochowski, prowadzonych w latach 2013–2017 na terenie dolnego zamku
   • Profesor Józef Świątek w świetle dokumentów i wspomnień
   • Wspomnienie o doktorze Aleksandrze Jaśkiewiczu (1933–2019)
   • Działalność dydaktyczna, wychowawcza i popularyzatorska doktora Andrzeja Władysława Skalskiego
   • Recenzja pracy Zbigniewa Stańczyka pt. Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego, Częstochowa 2018 (maszynopis ss. 645 + indeks autorski i przedmiotowy)
   • Zbigniew Stańczyk, Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego”, cz. 1 i 2. „Ziemia Częstochowska”, t. XLIV Częstochowa 2018, ss. 1330
   • Recenzja pracy doktora Wiesława Gaździckiego pt. Kpt. Jan Gaździcki – „Kazik” (1900–1983). Przykład patriotycznej i obywatelskiej postawy, Częstochowa 2018 (maszynopis i aneksy, ss. 76)
   • Agnieszka Dziarmaga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Majcher-Ociesa (red.), „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku, IPN – Warszawa 2018, ss. 296, ISBN 978-83-8098-157-7
   • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego w okresie od marca 2018 r. do lutego 2019 r.