polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wyrazy ekspresywne w "Uśmiechu" i "Zmorach" Emila Zegadłowicza
Found : 57
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Polskie "łatwy" i "łacny"

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Maestria słowna Henryka Sienkiewicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czasownik i rzeczownik w wypracowaniach uczniowskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zur Struktur Leistung der Nominalphrase (NP) im Deutschen - und im Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Współczesne nazwy firm wystepujące na terenie Częstochowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Projektowana "pielgrzymka" Aleksandra Brucknera do Częstochowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Z obserwacji nad słownictwem nowopolskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Formy i liczby podwójnej w wierszach polskich Szymona Szymonowica (1558 - 1629)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przezwiska mieszkańców wsi Kozy w województwie bielsko-bialskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Formy czasownika i ich funkcja stylistyczna w średniowiecznych pieśniach maryjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Gwara góralska w powieści Jalu Kurka pt. "Księga Tatr"

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Analiza słowotwórcza hipokorystyków w Pamiętniku A. Kieniewicza "Nad Prypecią, dawno temu..."

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Żargon teatralny w "Komediantce" Władysława St. Reymonta

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Leksykalne wyznaczniki stylizacji potocznej w "Bazie Sokołowskiej" Marka Hłaski

Find similar objects  |  Add to bibliography