polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Kompozycje na akordeon solo w twórczości Edwarda Bogusławskiego
Found : 31
View:
1. 

Oblicza formy koncertującej w twórczości Edwarda Bogusławskiego w latach 1968-1980

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Aleatoryzm i forma otwarta w twórczości Edwarda Bogusławskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Poszukiwanie własnego języka muzycznego. Dzieła wczesne Edwarda Bogusławskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Эпичность языка в драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography