polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Na tropie pierwowzoru Murdeliona?
Found : 103
View:
1. 

Katorżnicza twórczość Szymona Tokarzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wartości antropocentryczne przyrody w prozie narracyjnej Józefa Weyssenhoffa

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

O plastyczności opisów natury w prozie artystycznej Józefa Weyssenhoffa

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Literatura, teatr, film - inspiracje i wpływy (od powstania kinematografu do 1939 roku)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Iwo Gall w Częstochowie (1932-1935). Spis przedstawień

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

"Ewa jest to istność, która była, jest i będzie" czyli o motywie biblijnej Ewy w literaturze modernizmu

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ballada we współczesnej liryce polskiej - tradycja i nowatorstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Demityzacja żydowskiego tułactwa w prozie Henryka Grynberga

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kalwaria Zebrzydowska w obrazie literackim wybranych dzieł epoki baroku

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Skrzydlata cerkiew w utworze "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Od miłości do nienawiści. Studium nad postacią kobiety - femme fatale w tragedii greckiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

W cieniu rajskiej jabłoni. Motyw grzechu pierwotnego i obraz raju w literaturze XIX i XX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dawna szkoła humanistyczna w kręgu języka i literatury

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Oblicze literackie "Kalendarza Obrazkowego" (1874-1897)

Find similar objects  |  Add to bibliography