polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
[rec.] J. Mróz, K. Kaleta (red.), "Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela", Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012, ss. 154
Found : 47
View:
1. 

Emotikony transakcyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Structural Disortions of the Personality of a Researcher as a Cause of Diagnostic Mistakes?

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Czy analiza transakcyjna może stać się pomocnym "narzędziem" w pracy nauczyciela?

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Analiza transakcyjna jako metoda diagnostyki edukacyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[rec.] J.L. Schiff, "Cathexis Reader. Transactional Analysis Treatment of Psychosis", Harper&Publisher, Inc., New York 1975, ss. 113

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Struktura Ja-Dziecko w osobowości artystów muzyków

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

[rec.] Julie Hay, "Analiza Transakcyjna dla trenerów", Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA, Kraków 2010

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w obszarze badań nad aktywnością społeczną

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Relacje międzyludzkie w dramacie Herberta Bergera "Gdy mały ptaszek wypadnie z gniazda". Perspektywa analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[rec.] Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko "Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, ss. 174

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane - społeczno-demograficzne - korelaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Czy Akademia Khana zrewolucjonizuje także polską edukację?

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

[rec.] Paul Bloom, Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem, tłum. M. Chojnacki, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2017, ss. 272

Find similar objects  |  Add to bibliography