polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Związki Edwarda Bogusławskiego z Częstochową
Found : 29
View:
1. 

Chóralia Edwarda Bogusławskiego - refleksje dyrygenta

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sonorystyka skrzypcowa w ujęciu Edwarda Bogusławskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

"Sonata Belzebuba" Edwarda Bogusławskiego jako ekspresyjna egzemplifikacja diabolus in musica

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Obój w twórczości Edwarda Bogusławskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Znaczenie organów w twórczości Edwarda Bogusławskiego - refleksje wykonawcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wybrane problemy wykonawcze w utworach na orkiestrę kameralną Edwarda Bogusławskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Twórczość akordeonowa Edwarda Bogusławskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Oblicza kameralistyki w twórczości Edwarda Bogusławskiego - między sonorystyką, aleatoryką i tradycją

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Poszukiwanie własnego języka muzycznego. Dzieła wczesne Edwarda Bogusławskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Fortepian w twórczości Edrwarda Bogusławskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Prof. Edward Bogusławski (1940-2003)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Aneks

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kompozycje na akordeon solo w twórczości Edwarda Bogusławskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Aleatoryzm i forma otwarta w twórczości Edwarda Bogusławskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography