polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Administracja publiczna wobec kościoła częstochowskiego w latach 1950-1975 (zarys problematyki)
Found : 43
View:
1. 

Reforma administracji publicznej - podział zadań a podział środków

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Reforma administracji publicznej a działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pozycja ustrojowa wojewody

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

O edukacji etycznej adeptów administracji publicznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Эпичность языка в драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography