polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Publicznoprawne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (uwagi de legelata i de legeferenda)
Found : 47
View:
1. 

Władztwo daninowe oraz administrowanie podatkowymi źródłami dochodów własnych gmin - czy podział kompetencji jest jeszcze potrzebny?

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego jako instytucja prawa samorządowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pozycja ustrojowa wojewody

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pojęcie większości bezwzględnej w ustawach o samorządzie terytorialnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Reforma administracji publicznej - podział zadań a podział środków

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Reforma powiatowa z perspektywy 10 lat - wybrane mankamenty prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Reforma administracji publicznej a działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zadania samorządu terytorialnego - zarys problematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publicznoprawne i prywatnoprawne formy działania agencji rządowych w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Prawne gwarancje samodzielności finansowej samorządu terytorialnego a zasada adekwatności dochodów do przydzielonych zadań oczekiwana strukturą i wysokością subwencji ogólnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Эпичность языка в драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography