polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Ewolucja podatków i opłat lokalnych - wybrane problemy
Found : 43
View:
1. 

Ewolucja antykorupcyjnych regulacji prawnych dotyczących pracowników samorządowych - wybrane zagadnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Władztwo daninowe oraz administrowanie podatkowymi źródłami dochodów własnych gmin - czy podział kompetencji jest jeszcze potrzebny?

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Reforma powiatowa z perspektywy 10 lat - wybrane mankamenty prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Reforma administracji publicznej - podział zadań a podział środków

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Reforma administracji publicznej a działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rola zarządzania obszarami miejskimi a instrumenty administracyjno-prawne wspierania przedsiębiorczości

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pozycja ustrojowa wojewody

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publicznoprawne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (uwagi de legelata i de legeferenda)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pojęcie większości bezwzględnej w ustawach o samorządzie terytorialnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Status prawny radnego sejmiku województwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty prawne", Warszawa, 19-20 maja 2011 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Jesiennej Szkoły Prawa "Premeny pravnego statu", Modra-Harmonia, 11-19 listopada 2011 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publicznoprawne i prywatnoprawne formy działania agencji rządowych w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dopuszczalność i sposoby przewłaszczenia na zabezpieczenie we współczesnym obrocie gospodarczym w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography