polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 102
View:
1. 

Analiza wyborów piastunów organów sołectw w regulacjach statutów sołectw gminy miejsko-wiejskiej Piwniczna Zdrój

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zwierzchnictwo starosty nad zespolonymi w administracji powiatowej służbami, inspekcjami i strażami

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Konsekwencje łączenia się spółek kapitałowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ostatnich zmian

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wpływ agencji rządowych na samorząd terytorialny w Polsce - wybrane zagadnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Konsultacje społeczne jako przejaw prawa do udziału w kierowaniu sprawami publicznymi w samorządzie terytorialnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pomoc socjalna (materialna) dla uczniów jako zadanie własne gminy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Budżetowe formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności w sferze użyteczności publicznej przez gminy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Charakterystyka radnego jako przedstawiciela mieszkańców w świetle zasad Kodeksu wyborczego i przepisów ustrojowych ustaw samorządowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Obowiązki pracownika samorządowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego jako instytucja prawa samorządowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kontrola legalności uchwałodawczej działalności rady gminy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography