polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 97
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Mediacja w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Mediacja, jako forma rozstrzygania sporów konsumentów usług ubezpieczeniowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Mediacja w sporach zbiorowych z zakresu prawa pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Mediacja w sprawach karnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Organ administracji publicznej jako mediator. Postępowanie mediacyjne prowadzone przed Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Analiza wyborów piastunów organów sołectw w regulacjach statutów sołectw gminy miejsko-wiejskiej Piwniczna Zdrój

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Administracyjnoprawne problemy regulacji materii statutowej stowarzyszeń na przykładzie statutu Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Find similar objects  |  Add to bibliography