polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Epitety NMP w "Hymnach kościelnych"
Found : 44
View:
1. 

Teaching Communications skills during an English lesson

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Język w Komunikacji, T. 2 - wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Tekst libretta a komunikat spektaklu baletowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wskaźniki zespolenia w zdaniu pojedynczym w gwarach kociewskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Analiza dyskursu w naukach humanistycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polski język migowy w nauczaniu osób słyszących. Wskazówki metodyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sprawozdanie z IX Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej Język - Teatr - Literatura, Częstochowa, 7-8 maja 2012 roku. (Sekcja B. Językoznawstwo)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Środki werbalnej ekspresji a język ciała - taniec współczesny jako medium emocji

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Relacje płci w etnokulturze Podhala na przykładzie utworów gwarowych autorstwa Jana Gutta-Mostowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Stylizacja językowa na polszczyznę Żydów w utworze Karola Miarki "Mosiek spekulant"

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Językowy obraz zmagań pisarskich Teodora Parnickiego na podstawie "Dzienników z lat osiemdziesiątych"

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[rec.] J. Kuć, Antroponimia pogranicza podlasko-mazowieckiego (na podstawie XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011, ss. 283

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[rec.] A. Majkowska, G. Majkowski, Źródła do dziejów języka polskiego w rękopiśmiennych zbiorach Jasnej Góry, WCM, Warszawa - Opole 2011, ss. 129

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Epitety Najświętszej Maryi Panny w "Akathistosie Polskim" Marka Skwarnickiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Z przeszłości archiwów kościelnych w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography