polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Analiza dyskursu w naukach humanistycznych
Found : 38
View:
1. 

Wielowymiarowość pojęcia "dyskursu" na przykładzie obchodów Święta Niepodległości - wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Teaching Communications skills during an English lesson

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Relacje płci w etnokulturze Podhala na przykładzie utworów gwarowych autorstwa Jana Gutta-Mostowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Język w Komunikacji, T. 2 - wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przestrzeń w podhalańskich utworach dramatycznych. Analiza językowo-kulturowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Tekst libretta a komunikat spektaklu baletowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wskaźniki zespolenia w zdaniu pojedynczym w gwarach kociewskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Epitety NMP w "Hymnach kościelnych"

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography