polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Sprawozdanie z IX Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej Język - Teatr - Literatura, Częstochowa, 7-8 maja 2012 roku. (Sekcja B. Językoznawstwo)
Found : 17
View:
1. 

Sprawozdanie z X Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej: Język - Teatr - Literatura, Częstochowa, 22-23 maja 2013 roku (Sekcja językoznawcza)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej Język - Teatr - Literatura

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Эпичность языка в драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography