polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Pojęcie i geneza instytucji fundacji
Found : 77
View:
1. 

Geneza i ewolucja ustroju politycznego Islandii

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Geneza i ewolucja inicjatywy ludowej w Europie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prawo do sądu

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kontrola konstytucyjności prawa w Estonii

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kościół częstochowski w latach 1945-1951

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Efekty wprowadzenia reformy administracyjnej państwa na przykładzie miasta Częstochowy (1990-2000)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Terminologia władzy w Kodyfikacji Justyniana

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kompetencje Komendanta Wojewódzkiego Policji określone w Ustawie o Policji na przykładzie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kompetencje Komendanta Głównego Policji określone w Ustawie o Policji

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Podstawy materialnoprawne umieszczenia sprawcy czynu zabronionego w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Polsce na tle Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O potrzebie zmian dyrektywy 85/374 o odpowiedzialności za wadliwe produkty? - uwagi na tle "Green Paper: Liability for defective products"

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Izba Konsultacyjna, czyli dobroczynność Stanisława w zakresie sądownictwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ewolucje ustroju politycznego Księstw Lotaryngii i Baru (do końca panowania Stanisława Leszczyńskiego 1766)

Find similar objects  |  Add to bibliography