polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Kompetencje Komendanta Wojewódzkiego Policji określone w Ustawie o Policji na przykładzie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
Found : 46
View:
1. 

Kompetencje Komendanta Głównego Policji określone w Ustawie o Policji

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wybór strategii rozwoju banku komercyjnego (na przykładzie Banku Śląskiego SA)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Efekty wprowadzenia reformy administracyjnej państwa na przykładzie miasta Częstochowy (1990-2000)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prawo do sądu

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Эпичность языка в драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography