polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
System partyjny Islandii
Found : 77
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Reklama polityka - wybrane zagadnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Współczesny system sądownictwa w Finlandii

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rzecznik Praw Dziecka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ochrona danych osobowych w Szwecji

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Najwyższa Rada Sądownictwa Republiki Portugalii

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Działalność Studium Administracji Komunalnej i Instytutu Komunalnego (1927-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wokół sporów o przedmiocie "Prawa międzynarodowego karnego"

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Powiat grodzki (zarys problematyki)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rozważania nad prawem jako jednym ze społecznych systemów normatywnych oraz problematyką skuteczności jego działania

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rok 1002 na tle stosunków politycznych polsko-niemieckich. Próba rewizji utrwalonych stereotypów

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Instytucja Rzecznika Praw Dziecka w Norwegii, Szwecji i Danii

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Instytucja doręczenia w prawie europejskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Płace, ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne pracowników samorządowych w II Rzeczypospolitej - uregulowania prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Judicium Succursale Czenstochoviense (1918 - 1925)

Find similar objects  |  Add to bibliography