polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Instytucja Rzecznika Praw Dziecka w Norwegii, Szwecji i Danii
Found : 38
View:
1. 

Rzecznik Praw Dziecka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ochrona danych osobowych w Szwecji

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Instytucja doręczenia w prawie europejskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Polityka strukturalna w ustawodawstwie Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Irlandii a kierunki przemian strukturalnych w polskim rolnictwie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Współczesny system sądownictwa w Finlandii

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Reklama polityka - wybrane zagadnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Najwyższa Rada Sądownictwa Republiki Portugalii

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

System partyjny Islandii

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Działalność Studium Administracji Komunalnej i Instytutu Komunalnego (1927-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wokół sporów o przedmiocie "Prawa międzynarodowego karnego"

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Powiat grodzki (zarys problematyki)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rozważania nad prawem jako jednym ze społecznych systemów normatywnych oraz problematyką skuteczności jego działania

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rok 1002 na tle stosunków politycznych polsko-niemieckich. Próba rewizji utrwalonych stereotypów

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi

Find similar objects  |  Add to bibliography